Reklama

Reklama

Komisja do spraw pedofilii. Sejm zmienił regulamin

Posłowie zmienili w czwartek regulamin Sejmu, uwzględniając w nim przepisy, które umożliwią powołanie przedstawicieli izby do komisji do spraw zwalczania pedofilii: przewodniczącego oraz trzech członków.

Zmiany dostosowują regulamin Sejmu do ustawy o tzw. komisji ds. pedofilii. Zakładają, że Sejm wybiera przewodniczącego komisji i trzech członków. Kandydatów do komisji będzie mógł, zgłaszać marszałek Sejmu, grupa 35 posłów lub wskazane w ustawie organizacje. Na wniosek 35 posłów będzie też można odwołać członka komisji. Kandydatów na przewodniczącego komisji ma przedstawiać Prezydium Sejmu.

Druga zmiana w regulaminie Sejmu zakłada, że sejmowa komisja ds. energii będzie się odtąd nazywać komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, co jest to związane ze zmianami ustawy o działach i powstaniem nowych resortów.

Reklama

W czwartkowym głosowaniu Sejm odrzucił pięć poprawek wniesionych przez posłów opozycji.

Co zakłada ustawa?

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty.

Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.

Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech - powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego - powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Zadania komisji

Do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama