Reklama

Kolejne zmiany w SN i KRS. II czytanie projektu w Sejmie

W Sejmie odbywa się II czytanie nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach i prokuraturze, autorstwa PiS. Propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w SN i procedury wyboru I prezesa SN. W nocy komisja sprawiedliwości i praw człowieka po burzliwych, dziesięciogodzinnych obradach przyjęła 40 poprawek do projektu.

11:30

Trwa blok głosowań. Głosowanie nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, zaplanowane jest jako przedostatnie w piątkowym bloku głosowań.

11:15

Wykreślenie z projektu nowelizacji odnoszącej się do Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, przepisu dopuszczającego - w określonych przypadkach - zmianę dobranego losowo składu sędziowskiego, zapowiedziało PiS. Głosowanie nad całym projektem - jeszcze w piątek.

Przepis projektu, który PiS chce wykreślić mówi, że "po odbyciu posiedzenia, o którym zawiadamia się strony, zmiana składu sądu może nastąpić tylko w przypadku niemożności rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie albo długotrwałej przeszkody w rozpoznaniu sprawy w dotychczasowym składzie".

Reklama

Zapis krytykowali posłowie opozycji oceniając, że stanowi to wyłom we wprowadzonym niedawno losowym przydzielaniu spraw sędziom i grozi "politycznym doborem" sędziów do spraw.

"Jedną z najważniejszych naszych reform było wprowadzenie możliwości losowania spraw. Opacznie rozumiejąc naszą zmianę proponowaną w tej nowelizacji próbujecie twierdzić, że odchodzimy od losowego przydziału spraw. W związku z tym, aby wątpliwości nie było, proponuję poprawkę, aby wykreślić ten punkt, który miał usprawnić postępowanie. Losowy przydział spraw będzie" - powiedział przedstawiciel projektodawców Marek Ast (PiS) zwracając się do opozycji.

11:08

Sejm zajmuje się głosowaniem nad poprawkami dotyczącymi projektu ustawy o użytkowaniu wieczystym gruntów. Co ciekawe, kolejne poprawki są niemal jednogłośnie przegłosowywane przez wszystkie kluby i koła. Taka sytuacja w polskim Sejmie często się nie zdarza.

11:01

10:58

Sejm przyjął w II czytaniu ustawę o zmianach w Kodeksie wyborczym dot. Parlamentu Europejskiego.

Sprawa Kodeksu wyborczego była drugim punktem spornym w piątkowym posiedzeniu Sejmu. Zmiany zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość przewidują, że każdy okręg wyborczy będzie miał przypisaną liczbę - co najmniej trzech posłów wybieranych do Europarlamentu. Dotąd nie było liczby posłów przepisanych do danego okręgu, a głosy przeliczane były według systemu d'Hondta. 

10:47

10:35

10:32

Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

10:29

Za chwilę odbędzie się głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy, który wrócił do Sejmu po pracach w komisji.

10:28

10:24

10:22

Trwają głosowania poszczególnych projektów według porządku obrad.

10:16

Wniosek posła Meysztowicza został odrzucony, podobnie jak wniosek posła Szczerby.

10:15

Szczerba (PO): Składam wniosek formalny o przerwę do godz. 11, by przeanalizować, w jakiej atmosferze odbyła się wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Proponuję jak najszybsze zwołanie Prezydium Sejmu.

10:14

Poseł Meysztowicz (Nowoczesna) wnioskuje o odroczenie posiedzenia Sejmu do 11 września 2018 roku. - Nie jest możliwe, by ważną ustawę ustrojową przegłosować w 24 godziny - mówi.

10:12

Sejm oddał pamięć inwazji wojsk ZSRR na Czechosłowację.

10:07

Marszałek Marek Kuchciński wznowił obrady. Rozpoczął się blok głosowań.

10:00

Po kilkuminutowej przerwie odbędą się głosowania.

9:58

Głos zabrał poseł wnioskodawców Marek Ast. Z sali rozległo się "pytania! pytania!", bo posłowie nie dostali możliwości zadawania pytań. - Próbujecie twierdzić, że odchodzimy od losowego przydzielania spraw. Dlatego proponuje wykreślić ten punkt. Także losowane przydzielanie spraw będzie - ogłosił Marek Ast.

9:57

Jacek Protasiewicz: Posłanka Gasiuk-Pihowicz powiedziała, że urządzacie "dorzynki", ale jest znacznie gorzej. Zamieniliście polski Sejm w rzeźnię. Dorzynacie sądownictwo, trójpodział władzy, fundamenty niezależnej demokracji RP. Będą tego konsekwencje.

9:55

"Prace, które są w tej chwili prowadzone nad nowelizacją ustawy o SN, mają przede wszystkim zakończyć proces wprowadzania reform, które zostały rozpoczęte w sądownictwie, reform, których oczekiwali Polacy. To był jeden z najczęściej zgłaszanych przez ludzi postulatów, kiedy na spotkaniach mówili: 'zróbcie coś wreszcie z sądami, bo my nie czujemy sprawiedliwości, która powinna być po stronie uczciwych ludzi'" - powiedziała Beata Szydło w radiowej Jedynce.

9:52

Marszałek Terlecki grozi Scheuring-Wielgus konsekwencjami za obrażanie posła Jarosława Kaczyńskiego.

9:49

Joanna Scheuring-Wielgus: Robicie to tak szybko, że nawet ci, którzy śledzą regularnie prace Sejmu, stracili rachubę. Wczoraj mieliśmy pierwsze czytanie tych bredni, a potem nocną komisję. Poseł Piotrowicz jak zegarmistrz wydzielał 30 sekund dla posłów opozycji. Większość Polaków spała, a posłanka Pawłowicz wyzywała nas wszystkich od bydła. Wy nie nazywacie tak nas, ale tych wszystkich, którzy na nas głosowali. Kaczyński i Pawłowicz nazywają nas kanaliami. Czy wy się na to godzicie?

- Dlaczego wyłączyliście myślenie? Kaczyński wprowadził was do labiryntu, w którym błądzicie. Kiedyś z niego wyjdziecie i spotka was kara. Myślicie, że Kaczyński was obroni? Cały świat na was patrzy. Jak można dać się traktować jak marionetki? Powtórzę to jeszcze raz: Jarosław Kaczyński jest tchórzem!

9:45

Krzysztof Paszyk, PSL: Nic nie zmieniliście w polskich sądach w ostatnich latach, nic nie zmieniliście w ostatnim roku.

9:43

- Właśnie dowiedzieliśmy się, że nie będzie możliwości zadawania pytań. To, co się dzisiaj dzieje, to są legislacyjne "dorzynki", po których SN zamieni się w atrapę - mówi Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej.

9:38

Barbara Dolniak (Nowoczesna): Ten projekt dotyczy siedmiu różnych tematów. Od dłuższego czasu zwracam się do przedstawicieli PiS, żeby wskazali choć jeden zapis, który reformuje sądownictwo, a nie wywiera wpływ na sędziów. Sędzia, który się boi, nie wyda wyroku, bo będzie się zastanawiał, z której strony władza go uderzy.

9:33

- Realizujecie scenariusz Putina - mówi do PiS Budka. 

9:31

- Farsa i niedowierzanie to to, co państwo serwujecie po raz kolejny - mówi w imieniu PO Borys Budka. - Znaleziono pożytecznych posłów, którzy firmują takie absurdalne zapisy - podkreśla.

9:28

Rozpoczęły się oświadczenia klubów i kół. Waldemar Buda z PiS wyraził poparcie dla zmian w ustawach.

9:20

Kazimierz Smoliński rozpoczął sprawozdanie z prac komisji sprawiedliwości. Podkreślił, że opozycja na komisji zakłócała prace.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama