Reklama

Klub PiS złożył projekt zmiany regulaminu Sejmu

Klub PiS złożył w środę (17 czerwca) projekt zmiany regulaminu Sejmu. Zgodnie z nim posiedzenia Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sytuacjach nadzwyczajnych będą mogły odbywać się bezterminowo.

Możliwość prowadzenia obrad i głosowania przez internet na posiedzeniach Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych wprowadzono 26 marca. Przepisy te mogą być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii. Zmiana regulaminu ma obowiązywać tylko do 30 czerwca 2020 r.

W środę do Sejmu wpłynął projekt PiS, który wykreśla z regulaminu izby przepis, zakładający, że 30 czerwca br. utracą moc przepisy określające zasady odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Reklama

Projektodawcy wskazali w uzasadnieniu, że celem projektu jest bezterminowe utrzymanie przepisów dotyczących posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych przez internet. Autorzy projektu podkreślili również, że odbywanie posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy obowiązuje stan nadzwyczajny lub stan epidemii.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama