Reklama

Reklama

Kim są kandydaci PiS do TK?

Kim są Julia Przyłębska, Henryk Cioch, Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Piotr Pszczółkowski, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego?

Julia Przyłębska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jest sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Po zrzeczeniu się stanowiska sędziego, w latach 1998-2007 pracowała w służbie dyplomatycznej jako konsul i dyplomata - radca ambasady w Ambasadzie RP w Kolonii i Berlinie. Była wówczas członkiem grupy negocjacyjnej dotyczącej odszkodowań z tytułu pracy przymusowej w Niemczech w czasie II wojny światowej. W 2007 roku wróciła na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu w Wydziale VIII Ubezpieczeń Społecznych, gdzie od 2015 roku była przewodniczącą.

Reklama

Henryk Cioch

Profesor Henryk Cioch to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, spółdzielczego i fundacyjnego. Był członkiem m.in. Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego, a także Narodowej Rady Rozwoju. W 2011 roku został z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wybrany senatorem VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Mariusz Muszyński

Doktor habilitowany i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Mariusz Muszyński studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowiskach prawnych, w tym był kierownikiem działu prawnego w Ambasadzie RP w Berlinie. Pełnił m.in. funkcję Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych ds. współpracy polsko-niemieckiej. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2007-2009, a także wielokrotnie ekspertem Sejmu RP, podkomisji sejmowych, jak i Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2011-2015 był członkiem Trybunału Stanu, którego jest wiceprzewodniczącym.

Lech Morawski

Profesor Lech Morawski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat był kierownikiem katedry filozofii i teorii państwa i prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika "Prawo i Więź". Profesor Morawski był bliskim współpracownikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 2014-2015 był sędzią Trybunału Stanu. W związku ze swoją działalnością w strukturach "Solidarności", na mocy decyzji Instytutu Pamięci Narodowej - Delegatury w Bydgoszczy otrzymał status pokrzywdzonego.

Piotr Pszczółkowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w 1998 roku złożył egzamin adwokacki. Prowadzi praktykę w obszarze prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Po katastrofie smoleńskiej pełni obowiązki pełnomocnika kilkudziesięciu osób wykonujących prawa pokrzywdzonych ofiar. W 2015 roku został Posłem VIII Kadencji Sejmu RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz delegatem Sejmu RP do Krajowej Rady Prokuratury.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy