Reklama

Reklama

KGP wycofuje pismo w sprawie nadgodzin policjantów

Po informacjach RMF FM, Komendant Główny Policji wycofuje pismo ws. nadgodzin policjantów. Z dokumentu, do którego dotarli nasi reporterzy, wynikało, iż na ten rok nie ma pieniędzy na wypłatę nadgodzin. Co więcej, z dokumentu można wywnioskować, że zakazuje się policjantom pracy w nadgodzinach. Jeżeli ktoś się nie zastosuje, grożą mu konsekwencje służbowe.

Rzecznik prasowy KGP Mariusz Ciarka przekazał nam, że "z uwagi na to, że wskazane pismo nie jest stanowiskiem Komendanta Głównego Policji, a sam komendant nie miał o nim wiedzy, po zapoznaniu się z treścią gen. insp. Jarosław Szymczyk polecił wycofać to pismo".

"Najważniejsi są policjanci i ich rodziny, a nie biurokratyczne opinie oderwane od rzeczywistości. Podobnie mówi szef policyjnej solidarności Rafał Jankowski: Ja rozumiem, że niektórzy urzędnicy Komendy Głównej Policji są delikatnie oderwani od tej policyjnej rzeczywistości, to jednak przed wysłaniem czegoś takiego w świat powinni konsultować to - jak nie z szefem policji, to z nami, bo chodzi tu o realizację zapisów porozumienia" - zaznaczył rzecznik.

Reklama

To pismo oburzyło policjantów

Reporterzy RMF FM dotarli do pisma, które 22 października zostało wysłane z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do komend wojewódzkich. Podpisany jest pod nim dyrektor tego biura. Z pisma wynika, że wprowadzono nieformalny zakaz pracy policjantów w nadgodzinach, bo nie ma na to pieniędzy. A jeśli ktoś zakaz złamie - to grożą mu konsekwencje służbowe. 

Po ujawnieniu pisma, policyjni związkowcy w rozmowie z RMF FM nie kryli oburzenia. Zażądali od KGP wyjaśnień w tej bulwersującej ich sprawie. Twierdzili, że czekają na stanowisko szefa policjantów.

Funkcjonariusze, z którymi rozmawialiśmy, przyznawali, że w środowisku wrze; że policjanci czują się oszukani. Jak twierdzili, przesłane pismo - to złamanie porozumienia z MSWiA, które przewidywało wypłatę nadgodzin. Przyznawali, że rozważana była akcja protestacyjna. Nasi rozmówcy nie przesądzali jednak o tym, jaką formę przyjmie. 

Gdyby do niej doszło, pierwszym możliwym terminem byłby 11 listopada. Tego dnia w całej Polsce odbędzie się kilkaset imprez z okazji rocznicy Święta Niepodległości zabezpieczanych właśnie przez policję. Zaangażowanych może być nawet kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy.

Rzecznik KGP: Uspokajam wszystkich policjantów

Tuż po informacji podanej przez RMF FM otrzymaliśmy oświadczenie rzecznika Komendy Głównej Policji. Mariusz Ciarka oświadczeniu "uspokajał w nim wszystkich policjantów".

"Pieniądze na wypłatę nadgodzin są i w określonym okresie rozliczeniowym będą wypłacane również za okres od dnia wejście w życie zapisów ustawy o odpłatności za nadgodziny w 2019 roku" - zaznacza. "Komendant Główny Policji zawsze na pierwszym miejscu stawia na swoich ludzi, podchodzi z ogromną troską do nich i ich rodzin, rozumiejąc sytuacje życiowe i rodzinne. Wypłata uposażenia jak należnych świadczeń z nadgodzin będzie wypłacana zgodnie z ustawą" - dodaje.

Zakaz nadgodzin: Grożą konsekwencje służbowe

Poniżej przytaczamy fragmenty pisma, do którego dotarli reporterzy RMF FM.

W piśmie do komend wojewódzkich czytamy: "Ustawodawca wprowadził do ustawy limit nadgodzin, jakie może wypracować policjant w okresie rozliczeniowym, tj. w wymiarze nie większym niż 8 godzin tygodniowo. (...) Dopuszczenie do powstania nadgodzin w większym rozmiarze niż 8 godzin w tygodniu może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji, ale - jeśli przełoży się to na wydatkowanie środków publicznych - także odpowiedzialność według przepisów o naruszeniu dyscypliny  finansów publicznych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przyjąć należy, iż tylko sytuacje wyjątkowe powinny powodować niemożność oddania czasu wolnego w zamian za służbę poza rozkładem czasu służby w okresach rozliczeniowych (np. nieplanowane działania)".

W piśmie dodano także, że podstawowym obowiązkiem przełożonego, wynikającym z dotychczasowych przepisów jest prowadzenie ewidencji czasu służby. "Prawidłowe stosowanie art. 33 ust. 2a ustawy wyklucza możliwość powstania w ramach miesięcznego grafiku służby policjanta większej liczby nadgodzin niż wynikająca z iloczynu 8 godzin i ilości tygodni objętych grafikom (zazwyczaj 8x4). Oznacza to, iż służba w godzinach nadliczbowych jest wyłącznie służbą realizowaną w wymiarze do 8 godzin w tygodniu ujęta w harmonogramie czasu służby na dany miesiąc albo zlecona przez przełożonego w innej formie".

Brak pieniędzy za nadgodziny? Limit za 2019 – 0 złotych

W piśmie podkreślono, że nowe zasady zaczną obowiązywać "do stanów faktycznych powstałych po dniu 12 września 2019 r. Do ponadnormatywnego czasu służby powstałego do tego dnia mają zastosowanie przepisy ustawy o Policji w brzmieniu dotychczasowym". "W/w zmiana przewiduje, iż w latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Komendanta Głównego Policji będących skutkiem finansowym wejścia jej w życie wynosi 1 523 700 zł, przy czym za rok 2019 r. wyniesie on 0 zł, a za 2020 r. - 147 300 zł" - czytamy.

"W pierwszej kolejności oznacza to zakaz ustalenia służb w czasie ponadnormatywnym, czy to poprzez uwzględnianie w grafikach, czy to poprzez zlecanie zdań ponad normę 40 godzin tygodniowo. Drugim z instrumentów może być nałożenie przez Komendanta Głównego Policji, jako organu właściwego do wdrożenia mechanizmu korygującego, nakazu wykorzystania wszystkich nadgodzin wypracowanych w danym okresie rozliczeniowym do określonego terminu (daty dziennej)" - dodano.

Masowy protest policjantów w 2018 roku

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku policjanci protestowali od lipca do listopada. Dołączyli do nich funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego.

8 listopada 2018 roku związkowcy służb mundurowych zawarli porozumienie z kierownictwem spraw wewnętrznych i administracji.

Krzysztof Berenda

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy