Reklama

Reklama

KEP: Pełna ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej jest ważne, nie zwalnia jednak z obowiązku dążenia do pełnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci - podkreślili biskupi w wydanym w czwartek w komunikacie.

Wcześniej w czwartek Sejm odrzucił obywatelski projekt komitetu "Stop aborcji", zakładający całkowity zakaz przerywania ciąży. Jednocześnie rząd zaproponował program wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, m.in. tych, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami.

"W obecnie dyskutowanej kwestii ochrony życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że ważne są projekty pomocowe mające na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku dążenia do pełnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to zadanie zarówno parlamentarzystów, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd " - napisano w komunikacie prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony życia ludzkiego.

Reklama

Projekt komitetu "Stop aborcji" przewidywał całkowity zakaz przerywania ciąży oraz kary m.in. dla kobiet, które poddały się aborcji. Sejm skierował go do dalszych prac w komisji 23 września. Posłowie odrzucili wtedy natomiast projekt liberalizujący przepisy aborcyjne przygotowany przez komitet "Ratujmy kobiety".

W czwartek przed głosowaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że PiS doszedł do wniosku, iż zaproponowany przez komitet "Stop aborcji" projekt może doprowadzić do procesów, których efekt będzie dokładnie przeciwny do intencji jego autorów. Zapowiedział jednocześnie, że jego partia będzie w dalszym ciągu za ochroną życia i będzie podejmowała w tym kierunku odpowiednie działania, ale - jak podkreślił - będą to działania "o charakterze przemyślanym, o takim charakterze, który rzeczywiście będzie prowadził do uzyskania tego skutku".

Premier Beata Szydło zadeklarowała, że rząd zrobi wszystko, aby życie ludzkie chronić i zapowiedziała wprowadzenie od 2017 r. programu wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji i zabezpieczenie na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie. Program ma zostać przygotowany do końca roku, a projekt ustawy - do końca października.

"Przygotujemy program (...) wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych ciąż, program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeśli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później, w opiece nad urodzonym dzieckiem" - zapowiedziała szefowa rządu. Poinformowała też, że zostanie przeprowadzona "kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia".

W środę w komunikacie po zakończonych dwudniowych obradach KEP biskupi podkreślili, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną i przypomnieli, iż nie popierają projektów zapisów prawnych przewidujących karanie kobiet, które dopuściły się aborcji. Biskupi zaznaczyli, że instytucje Kościoła nie zajmują się przygotowaniem projektów ustaw cywilnych, ale korzystają z prawa do wyrażania swoich opinii na temat proponowanych regulacji prawnych.

"W tym kontekście KEP zaznacza, iż życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Biskupi przypominają, iż nie popierają projektów zapisów prawnych, które przewidują karanie kobiet, które dopuściły się aborcji" - podkreślono.

W poniedziałek w wielu miejscach kraju odbyły się tzw. czarne protesty, przeciwko zaostrzaniu przepisó w sprawie aborcji. Według policji w 143 zgromadzeniach, związanych z "czarnym protestem", uczestniczyło ok. 98 tys. osób.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (z 1993 r.) aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy