Reklama

Reklama

Katowice: Sprawa dyscyplinarna sędziego Żurka odroczona

Po raz kolejny przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach nie rozpoczęła się sprawa krakowskiego sędziego Waldemara Żurka obwinionego o to, że nie podjął pracy w wydziale, do którego go przeniesiono, uznając te przenosiny za szykanę.

Powodem odroczenia sprawy był wniosek obrońców sędziego, którzy złożyli wniosek o wyłączenie składu orzekającego. Jak zaznaczyli, choć nie kwestionują wewnętrznej niezależności i niezawisłości członków składu orzekającego, to ich zastrzeżenia budzą kwestie instytucjonalne - sam sposób powoływania sędziów dyscyplinarnych w Polsce. Jak ocenili, trudno uznać go za obiektywny i transparentny.

Rzecznicy dyscyplinarni uznali, że wniosek zmierza do przedłużenia postępowania i jest w istocie kwestionowaniem stanu prawnego w Polsce.

Reklama

Wniosek obrońców rozpozna inny skład sędziów dyscyplinarnych. Nie wiadomo na kiedy zostanie wyznaczony termin posiedzenia.

Pierwotnie rozprawa sędziego Żurka miała się odbyć 6 września, ale odroczono ją ze względu na wątpliwości co do obsady składu orzekającego. Sąd uznał wówczas, że wątpliwości te należy wyjaśnić z udziałem sędziów i protokolanta, biorących udział w losowaniu składu.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy