Reklama

Reklama

Kantar Public: Spadek notowań rządu i prezydenta Andrzeja Dudy

W marcu możemy zaobserwować spadek notowań rządu oraz prezydenta Andrzeja Dudy, przy jednoczesnej stabilnej ocenie premiera Mateusza Morawieckiego. Zarówno w przypadku prezydenta, jak i rządu, odsetek pozytywnie oceniających spada od początku roku, co jest zbieżne ze spadkiem notowań Prawa i Sprawiedliwości w badaniu preferencji partyjnych.

W najnowszym badaniu Kantar Public spytał Polaków o ocenę działalności prezydenta, rządu i premiera Mateusza Morawieckiego. "W marcu możemy zaobserwować spadek notowań rządu oraz prezydenta Andrzeja Dudy, przy jednoczesnej stabilnej ocenie premiera Mateusza Morawieckiego. Zarówno w przypadku prezydenta, jak i rządu, odsetek pozytywnie oceniających spada od początku roku, co jest zbieżne ze spadkiem notowań Prawa i Sprawiedliwości w badaniu preferencji partyjnych" - zauważa sondażownia.

Jak wynika z sondażu, praca prezydenta Andrzeja Dudy częściej oceniana jest dobrze (49 proc.) niż źle (38 proc.). 13 proc. Polaków nie potrafi jednoznacznie ocenić działalności głowy państwa. W porównaniu do wyników z lutego, odsetek osób dobrze oceniających pracę prezydenta spadł o 3 pkt. proc., natomiast odsetek złych ocen wzrósł o 4 pkt. proc.

Reklama

Morawiecki dobrze oceniany

Najlepiej wypełnianie obowiązków prezydenta przez Andrzeja Dudę oceniają wyborcy PiS (97 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (80 proc.). Najgorzej działalność prezydenta oceniają osoby popierające Platformę Obywatelską i Nowoczesną (po 73 proc. ocen negatywnych) oraz badani o lewicowych (59 proc.) i centrolewicowych (67 proc.) poglądach politycznych.

W marcu więcej ocen pozytywnych niż negatywnych zanotował również premier Mateusz Morawiecki. Dobrze jego pracę ocenia prawie połowa Polaków (46 proc.), źle 32 proc. Ponad jedna piąta badanych - 22 proc., nie ma jeszcze sprecyzowanego zdania w tej sprawie. W porównaniu do ocen z lutego, ocena pracy Mateusza Morawieckiego się nie zmieniła.

Szef rządu najwięcej ocen pozytywnych otrzymuje, podobnie jak prezydent - od wyborców PiS (93 proc.) i osób o poglądach prawicowych (77 proc.). Największe poparcie i zadowolenie z pracy premiera odnotowano też wśród osób starszych - 56 proc. osób w wieku 60 i więcej lat pozytywnie ocenia jego pracę.

Popularność rządu spada

Ponad dwie piąte Polaków (39 proc.) dobrze ocenia działalność rządu. Przeciwnego zdania jest 46 proc. badanych. Co szósty Polak (15 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat. W porównaniu do wyników z lutego odsetek pozytywnych ocen działalności rządu spadł o 4 pkt. proc. Zwiększył się natomiast udział ocen negatywnych (wzrost również o 4 pkt. proc.).

Działalność rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (96 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (74 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Platformy Obywatelskiej (84 proc. ocen negatywnych) oraz Nowoczesnej (83 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach centrolewicowych (73 proc.) i lewicowych(71 proc.).

Z marcowego badania wynika też - jak zauważa Kantar Public - że osoby deklarujące zainteresowanie polityką, lepiej oceniają działalność rządu niż te, które nie interesują się tą sferą. Rząd zyskuje również lepsze oceny wśród osób wierzących oraz tych, które nie pracują zawodowo.

Sondaż przeprowadzono 9-14 marca, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1060 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama