Reklama

Reklama

Kantar Public: Pozytywne nastroje gospodarcze wśród Polaków

Jak wynika z danych opublikowanych przez Kantar Public, 43 proc. Polaków twierdzi, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku, a 42 proc., że w złym. Obywatele są bardziej zgodni w kwestii rynku pracy: 70 proc. uważa, że w Polsce nie ma problemu ze znalezieniem pracy.

Jak informują autorzy badania, w sierpniu wyniki wszystkich wskaźników nastrojów gospodarczy są dodatnie. Oznacza to, że nastroje społeczne wśród Polaków są częściej pozytywne niż negatywne.

Ponad dwie piąte ankietowanych (42 proc.) uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest mniej więcej tyle samo respondentów - 43 proc., a 15 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Odsetek ocen pozytywnych zwiększył się w sierpniu o 8 pkt. proc., o 5 pkt. proc. zmniejszył się odsetek niezdecydowanych, odsetek negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w kraju zmalał zaś o 3 pkt. proc.

Reklama

Niemal trzy piąte badanych (59 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija, przy czym zdaniem 47 proc. respondentów jest to "powolny rozwój", a zdaniem 12 proc. - "rozwój dynamiczny". Opinii w tej sprawie nie ma 11 proc. Polaków.

O tym, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przekonanych jest z kolei 30 proc. badanych. 23 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. - głęboki. Odsetek osób twierdzących, że polska gospodarka się rozwija, zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 8pkt. proc, a o 7 pkt. proc. zmalał odsetek tych, którzy sądzącą, że gospodarka jest w kryzysie.

Niemal dwie piąte badanych (39 proc.) jest nastawionych optymistycznie i uważa, że warunki materialne ludności naszego kraju poprawią się w ciągu najbliższych trzech lat - w porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca to wzrost o 8 pkt. proc. 37 proc. respondentów sądzi, że warunki życia Polaków w ciągu najbliższych trzech lat się nie zmienią (spadek o 7 proc.), a prawie jedna piąta (17 proc.) badanych przewiduje, że się pogorszą; 6 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Według autorów badania, Polacy patrzą na rynek pracy raczej optymistycznie. Zdecydowana większość ankietowanych (70 proc.) uważa, że bez większych kłopotów można znaleźć pracę w Polsce, przy czym 11 proc. uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 59 proc. jest zdania, że niekoniecznie będzie to wymarzona praca. Jedna czwarta respondentów (25 proc.) uważa, że obecnie trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 4 proc. - że jest to w ogóle niemożliwe.

"Nastroje Polaków w sierpniu są nadzwyczaj dobre. Pozytywne oceny przeważają w ocenie biegu spraw w kraju, co więcej - odnotowaliśmy w tym miesiącu rekordowy wzrost tego wskaźnika. Polacy dostrzegają rozwój gospodarczy i są przekonani o tym, że można w naszym kraju znaleźć pracę. Optymiści, którzy spodziewają się pozytywnych zmian sytuacji materialnej, ponad dwukrotnie przeważają nad pesymistami, przewidującymi pogorszenie. Podobnie wysoki poziom wszystkich mierzonych przez nas wskaźników odnotowaliśmy w naszych badaniach wiele lat temu - w 2008 roku" - podkreślają badacze Kantar Public.

Badanie przeprowadzono między 4 a 9 sierpnia 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1063 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje