Reklama

Kaczyński zakazał parlamentarzystom PiS udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał parlamentarzystom PiS zakaz udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można domniemywać, że mają taki charakter. Wyjątkiem są spotkania spełniające wymogi z ustawy o działalności lobbingowej.

W decyzji opublikowanej w czwartek na Twitterze szef PiS napisał, że na podstawie statutu swej partii wydaje "zakaz odbywania przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter", a "wyjątek stanowią spotkania, które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa".

"Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii" - napisał Jarosław Kaczyński.

Doniesienia RMF

Radio RMF FM poinformowało w czwartek, że wicemarszałek Ryszard Terlecki bez wiedzy Kancelarii Sejmu i wbrew procedurom zorganizował nieformalne spotkanie posłów PiS z pracownikami firmy tytoniowej Philip Morris Polska. W rozmowach za zamkniętymi drzwiami uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, posłowie i senatorowie. Przebieg spotkania nie został udokumentowany, nie ma z niego stenogramów, a na stronie internetowej Sejmu nie znalazła się żadna wzmianka na jego temat.

Reklama

Według byłego ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła, który brał udział w prezentacji, była to działalność lobbingowa w szerokim tego słowa znaczeniu.

Terlecki: Spotkanie zorganizowane przeze mnie

Według radia "ze strony koncernu w spotkaniu wzięły udział osoby, które nie są zarejestrowane w Sejmie jako lobbyści". W reakcji na to Terlecki stwierdził: "Tego nie wiem, zgłosili się z taką propozycją udziału w podkomisji, było tym zainteresowane Ministerstwo Zdrowia, więc się spotkaliśmy i posłuchaliśmy, co mają do powiedzenia".  

Dopytywany w kwestii, czy rozmowy miały związek z podkomisją sejmowej komisji zdrowia - podaje RMF FM - Terlecki ostatecznie stwierdził: "Nie, to nie było posiedzenie podkomisji, tylko spotkanie zorganizowane przeze mnie w gruncie rzeczy".  

Tzw. ustawa antytytoniowa

W lutym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, tzw. ustawy antytytoniowej. 

Nowelizacja zakłada m.in., że producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą one z legalnego źródła. Celem tych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do unijnej dyrektywy. Ponadto zgodnie z nowelizacją Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła w miejscu produkcji papierosów pobierać ich próbki do badań. Poprzednio były one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, co - zdaniem resortu zdrowia - rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich norm jakościowych.  

Jak wynika z ustaleń RMF FM, "część branży tytoniowej - w tym firma Philip Morris Polska - od ubiegłego roku zabiegała o poprawkę do ustawy tytoniowej, która pozwalałaby informować o nowoczesnych wyrobach tytoniowych; wtedy się nie udało, poprawka ostatecznie nie znalazła się w ustawie". Radio podało, że w przesłanym oświadczeniu Philip Morris Polska zapewnia, że działa zgodnie z prawem i "prowadzi otwarty dialog społeczny z różnymi środowiskami".  

Działalność lobbingowa

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej takiej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, określa ustawa z 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.  

Ustawa stanowi m.in., że zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu i Senatu określają regulaminy obu izb. Zgodnie z ustawą, po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu może zostać przeprowadzone, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu. 

Ustawa stanowi, że podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, może, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu.

INTERIA.PL/RMF/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy