Reklama

Jutro sesja dodatkowych egzaminów

W poniedziałek rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do nich w maju oraz dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych. W poniedziałek przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzyści - tegoroczni absolwenci z liceów ogólnokształcących - muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogą przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, np. języki obce.

Reklama

Z kolei tegoroczni abiturienci z techników - mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie mogą zaś przystąpić do sześciu takich egzaminów (wybierają też poziom, na którym będą zdawać: podstawowy lub rozszerzony).

Różnice te wynikają z tego, że tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem, który uczył się zgodnie z nową podstawą programową i zdają maturę według nowych zasad. Z kolei tegoroczni maturzyści z techników są ostatnim rocznikiem uczącym się i zdającym maturę według starych zasad.

Sesja dodatkowych egzaminów maturalnych potrwa od 1 do 17 czerwca. Egzaminy pisemne odbywać się będą rano i po południu.

W poniedziałek, w pierwszym dniu sesji, będzie egzamin z języka polskiego. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 496 maturzystów; a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 186. Do egzaminu z matematyki, który przeprowadzony będzie we wtorek, na poziomie podstawowym ma przystąpić 551 osób, a na poziomie rozszerzonym - 216.

W środę - 3 czerwca - przeprowadzony będzie egzamin z języka angielskiego (który jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym); na poziomie podstawowym ma zdawać go 441 osób, a na poziomie rozszerzonym - 221.

W 9 maja przeprowadzony będzie egzamin z języka niemieckiego (drugiego najczęściej wybieranego języka obcego); na poziomie podstawowym mają zdawać go 122 osoby, a na poziomie rozszerzonym - 55. Egzamin z rosyjskiego przeprowadzony będzie 11 czerwca, z francuskiego - 15 czerwca, hiszpańskiego - 16 czerwca, włoskiego - 17 czerwca.

Do egzaminu z rosyjskiego - na poziomie podstawowym ma przystąpić 45 maturzystów, na rozszerzonym 10; z francuskiego na poziomie podstawowym - 17, na rozszerzonym - 15; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym - 5, na rozszerzonym - 7; z włoskiego na poziomie podstawowym 2, na rozszerzonym - też 2.

8 maja przeprowadzone będą egzaminy z biologii, filozofii i historii sztuki; 10 maja - z chemii i geografii, 12 maja - z informatyki i historii.

Do egzaminu maturalnego z chemii przystąpić ma 297 osób, z geografii - 256 osób, z biologii - 263 osoby, z historii - 81 osób, z informatyki - 23 osoby, z filozofii - 19 osób, historii sztuki - 15.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał historii muzyki i wiedzy o tańcu. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków: litewskiego, ukraińskiego, łemkowskiego i kaszubskiego.

Dwie osoby będą zdawać egzamin maturalny z języka białoruskiego; będzie on przeprowadzony 16 czerwca.

W czwartek - 4 czerwca - będzie jednodniowa przerwa w dodatkowej sesji maturalnej oraz w egzaminie gimnazjalnym w związku z Bożym Ciałem. Przy ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych Centralna Komisja Egzaminacyjna uwzględnia wszystkie święta religijne, w które szkoły mogą mieć dni wolne od zajęć.

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne, dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą 1, 2 i 3 czerwca.

Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 2038 uczniów, do egzaminu z języka polskiego - 2029. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 2077 uczniów, a do egzaminu z matematyki - 2099.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez gimnazjalistów jest język angielski. W sesji dodatkowej egzamin z tego języka będzie zdawać 1894 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 280 uczniów, z rosyjskiego - 39, z francuskiego - 10, hiszpańskiego - 6. Nikt nie będzie zdawał z włoskiego.

Dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych odbędzie się 1 czerwca. Do jego pierwszej części sprawdzającej wiedzę z matematyki i polskiego ma przystąpić 1764 uczniów. W drugiej części do egzaminu z angielskiego ma przystąpić 1783 uczniów, z niemieckiego - 159 uczniów, rosyjskiego - sześciu uczniów, a francuskiego - dwoje uczniów.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego - ukończenia gimnazjum.

Dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany jest w szkołach, w których na co dzień uczą się uczniowie przystępujący do niego. Podobnie przeprowadzany jest dodatkowy egzamin gimnazjalny. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy