Reklama

Reklama

Joanna Wronecka nową wiceminister spraw zagranicznych

Wieloletnia dyplomatka, arabistka Joanna Wronecka została w MSZ podsekretarzem stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej - poinformował resort spraw zagranicznych.

Wronecka jest absolwentką filologii arabskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1985 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie filozofii arabsko-muzułmańskiej. W czasie studiów przebywała na stypendiach naukowych w Algierii, Egipcie i Francji.

Od 1993 r. pracuje w służbie zagranicznej przechodząc kolejne szczeble kariery od eksperta poprzez radcę ministra, naczelnika, wicedyrektora i dyrektora departamentu oraz ambasadora tytularnego. W latach 1996-1998 była wicedyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych, a od 1998 do 1999 roku dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2003-2005 piastowała stanowisko dyrektora sekretariatu ministra. Przez cztery lata (1999-2003) była ambasadorem RP w Egipcie, a od 2005 do 2010 ambasadorem w Maroku.

Reklama

We wrześniu 2010 r. decyzją Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Wronecka została mianowana szefem delegatury Unii Europejskiej w Jordanii. Od września 2015 r. pełniła funkcję doradcy ds. państw arabskich, bliskowschodniego procesu pokojowego i Iranu w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

Wronecka zna arabski, angielski, francuski, rosyjski i niemiecki.

Wronecka jest trzecim wiceministrem powołanym przez Waszczykowskiego. Wcześniej, 17 listopada, do resortu weszli Konrad Szymański - jako sekretarz stanu ds. europejskich - oraz Jan Dziedziczak, który jako sekretarz stanu odpowiada za sprawy polonijne, konsularne, parlamentarne oraz dyplomację publiczną i kulturalną.

Reklama

Reklama

Reklama