Reklama

Reklama

Joanna Bożena Tyrowicz członkiem Rady Polityki Pieniężnej

Jest nowy członek Rady Polityki Pieniężnej. W środę 7 września wieczorem Senat powołał na to stanowisko Joannę Bożenę Tyrowicz.

Za powołaniem Joanny Bożeny Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej głosowało 51 senatorów, przeciw było 43 senatorów, nie było głosów wstrzymujących.

Joanna Bożena Tyrowicz w składzie RPP

Na początku sierpnia grupa senatorów zgłosiła profesor Joannę Bożenę Tyrowicz z Katedry Badań Ilościowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jako kandydatkę na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej. We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tyrowicz na członka RPP.

Czytaj też: Joanna Tyrowicz pozytywnie zaopiniowana do RPP przez senacką komisję budżetu

Reklama

Jak napisano w uzasadnieniu druku senackiego, "Tyrowicz spełnia wymogi i kryteria wyboru na członka RPP określone w Konstytucji RP oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim".

"W ocenie Grupy Senatorów prof. Tyrowicz wyróżnia się wiedzą z zakresu finansów. W latach 2007-2017 była doradcą ekonomicznym w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego" - wskazano w uzasadnieniu. Zdaniem grupy senatorów "liczne publikacje krajowe i zagraniczne oraz autorstwo i współautorstwo wielu książek świadczą o posiadaniu przez kandydatkę ugruntowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej".

"Prof. Joanna B. Tyrowicz wyróżnia się doświadczeniem - od 2011 roku bierze udział w projektach badawczych dotyczących polityki gospodarczej oraz ekonomii. Nieprzerwanie od 2004 roku jest panelistką wielu konferencji krajowych i zagranicznych" - podkreślono.

"Prof. Joanna B. Tyrowicz swoim doświadczeniem, wiedzą merytoryczną w zakresie polityki pieniężnej i doświadczeniem daje gwarancję profesjonalnego wywiązywania się z obowiązku działania zgodnie z celami Narodowego Banku Polskiego, wobec czego Grupa Senatorów z pełnym przekonaniem rekomenduje Panią prof. Joannę B. Tyrowicz na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej" - wskazano.

Rada Polityki Pieniężnej zmienia skład. Tyrowicz zastąpi Surę

Senat uzupełnia skład RPP w związku z rezygnacją ze stanowiska przez Rafała Surę, który został powołany pod koniec lipca do Zarządu NBP. 

Po rezygnacji Sury RPP liczy siedmiu członków z 10 przewidzianych ustawą, przy nieobsadzeniu dwóch wakatów przez Sejm. Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia RPP podejmowane są przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym jej przewodniczącego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy