Reklama

Jest pisemne uzasadnienie wyroku ws. b. prezydenta Olsztyna

Sąd okręgowy w Elblągu sporządził pisemne uzasadnienie wyroku uchylającego karę więzienia wobec byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego. Samorządowiec będzie odpowiadać ponownie przed sądem rejonowym w Ostródzie za gwałt i usiłowanie gwałtu.

Były prezydent godzi się na publikację nazwiska. Sąd rejonowy w Ostródzie skazał go na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz zakazał mu przez 6 lat sprawowania kierowniczych stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego. Małkowski został wówczas uznany za winnego zgwałcenia urzędniczki, która była w ostatnich tygodniach ciąży, oraz usiłowania gwałtu, przy czym - w ocenie sądu - czynu tego miał się dopuścić, wykorzystując relację zależności. Z powodu przedawnienia umorzone zostały natomiast zarzuty dotyczące molestowania podwładnych.

W grudniu ubiegłego roku po rozpatrzeniu apelacji złożonych przez prokuraturę i obrońcę Małkowskiego sąd okręgowy w Elblągu uchylił wyrok skazujący byłego prezydenta w części dotyczącej gwałtu i usiłowania gwałtu.

Reklama

Jak podała rzeczniczka sądu okręgowego w Elblągu sędzia Dorota Zientara, sąd II instancji sporządził już pisemne uzasadnienie wyroku. Liczy ono 45 stron. Sąd okręgowy zalecił sądowi I instancji przy powtórnym rozpatrywaniu sprawy, przesłuchanie uzupełniające biegłych oraz pokrzywdzonej, dodatkowo przesłuchanie ponowne sześciu świadków oraz jednej osoby, która jeszcze w takim charakterze nie występowała przed sądem.

"Nie wszystkie te czynności mają być obligatoryjne dla sądu"

Elbląski sąd poddał pod rozwagę również rozważenie przeprowadzenia eksperymentu procesowego przez ostródzki sąd. - Nie wszystkie te czynności mają być obligatoryjne dla sądu I instancji, kolejne czynności będą wynikać z ustaleń sądu pozyskanych w toku postępowania dowodowego. Sąd okręgowy w Elblągu zalecił także sądowi w Ostródzie zwrócić się do instytucji o zasięgnięcie informacji - dodała sędzia.

Pytana o szczegóły, rzeczniczka podkreśliła, że nie może ich podać z uwagi na wyłączenie jawności całego postępowania sądowego.

Zaznaczyła, że jeszcze w lutym akta sprawy wraz z pisemnym uzasadnieniem zostaną przesłane do sądu rejonowego w Ostródzie.

Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołały się obie strony. Prokuratura złożyła apelację, bo uznała, że wyrok 5 lat więzienia dla Małkowskiego orzeczony w I instancji jest za niski i wnosiła o zaostrzenie kary. Obrona zaskarżyła wyrok w całości - zarówno w części skazującej b. prezydenta, jak i dotyczącej umorzenia z uwagi na przedawnienie czynu - walcząc o całkowite uniewinnienie Małkowskiego. Postępowanie apelacyjne sąd okręgowy w Elblągu prowadził przez kilka miesięcy. Przesłuchiwał świadków i główną pokrzywdzoną.

Czesław Małkowski był prezydentem Olsztyna od 2001 r. przez prawie przez dwie kadencje, do 2008 r., gdy mieszkańcy Olsztyna odwołali go w referendum lokalnym po wybuchu tzw. seksafery w ratuszu. Mimo toczącego się śledztwa, a potem nierozstrzygniętej sprawy przed ostródzkim sądem, Małkowski dwukrotnie (w wyborach samorządowych w 2010 r. i 2014 r.) kandydował na urząd prezydenta Olsztyna. Za każdym razem przegrywał nieznacznie w II turze z obecnym włodarzem miasta Piotrem Grzymowiczem. Zdobył natomiast mandat radnego, który nadal sprawuje.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy