Reklama

Reklama

Jarosław Gowin: Brak systemu formacji elit jest słabością Polski

W czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas VII kongresu Polska Wielki Projekt w Warszawie stwierdził, że rozwijają się tylko te państwa, które mają silne elity. "Moim marzeniem jest stworzenie systemu formacji elit w Polsce" - dodał.

Gowin, który był gościem panelu "Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej", zwrócił uwagę, że jednym z przejawów słabości polskiego państwa jest brak systemu formacji elit.

"Takiego systemu formacji elit nie stworzyliśmy, a w zasadzie nie odtworzyliśmy, bo mieliśmy wspaniały system w II Rzeczpospolitej" - ocenił wicepremier.

"(Moim) marzeniem jest to, żebyśmy stworzyli system formacji elit, bo rozwijają się tylko te narody, tylko te państwa, które mają silne elity" - zadeklarował.

Szef resortu nauki przypomniał, że przez ponad 200 lat Polska była systematycznie elit pozbawiana. "Byliśmy drenowali z elit, bo one były często wypędzane z Polski przez prześladowania polityczne. Ostatnia taka czystka to był rok '68 - haniebna akcja antysemicka, która uderzyła w dużą część świata naukowego" - powiedział. Dodał, że potem nastąpił exodus w czasach stanu wojennego, a zjawisko emigracji polskich elit bardzo się nasiliło po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Reklama

W ocenie Gowina obszarem, w którym brak elit “szczególnie doskwiera" jest szkolnictwo wyższe i nauka.

Jako najważniejsze słabości polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej nauki Gowin wskazał: nadmiernie masowy model kształcenia i obniżenie jego jakości, deprecjacje znaczenia badań naukowych, brak pomostu między nauką a gospodarką i niski poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy