Reklama

Jak Polacy oceniają sytuację w kraju? Sondaż CBOS

Według 43 proc. Polaków sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania było 40 proc. badanych, a 17 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie - wynika z czerwcowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

Aktualnie - jak podkreślają autorzy badania - po raz pierwszy od siedmiu lat pozytywne oceny odnoszące się do rozwoju sytuacji w Polsce nieznacznie przewyższają te negatywne (43 proc. wobec 40 proc.).

Według badań CBOS, zadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce wyraźnie koreluje dodatnio przede wszystkim z prawicowymi poglądami politycznymi respondentów i częstszym ich udziałem w praktykach religijnych. Stosunkowo częściej niż inni wyrażają je również osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a w grupach społeczno-zawodowych - robotnicy wykwalifikowani i renciści.

Reklama

W potencjalnych elektoratach zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju dominuje nad niezadowoleniem przede wszystkim w elektoracie PiS (85 proc. zadowolonych wobec 7 proc. niezadowolonych), ale także wśród sympatyków ruchu Kukiz ’15 (48 proc. wobec 36 proc.) oraz w grupie osób niezdecydowanych co do ewentualnego uczestnictwa w wyborach (43 proc. wobec 37 proc). Natomiast ci, którzy w głosowaniu poparliby - według deklaracji - Platformę Obywatelską, a także respondenci niezamierzający w nim uczestniczyć, najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym wśród wyborców PO przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi jest szczególnie duża (76 proc. wobec 14 proc.).

Z badań CBOS wynika, że dwie piąte badanych (39 proc.) wyraża przekonanie, że jest ona zła, jedna trzecia (33 proc.) ocenia sytuację polityczną w kraju jako przeciętną, a nieco ponad jedna piąta (22 proc.) uznaje ją za dobrą, 6 proc. respondentów zaś nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Jak podkreśla CBOS, po raz kolejny w niewielkim zakresie poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Odsetek pozytywnych opinii na ten temat wzrósł o 3 punkty procentowe (do 45 proc.), a o 2 punkty procentowe ubyło ocen negatywnych (do 13 proc.). Z kolei 36 proc. ankietowanych ocenia ją jako ani dobrą, ani złą.

Według badań CBOS, od maja w zasadzie nie zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Ponad połowa respondentów (57 proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, nieco ponad jedna trzecia (37 proc.) poziom życia swój i swojej rodziny określa jako przeciętny, a tylko 6 proc. badanych jest z niego niezadowolonych.

Oceny warunków materialnych gospodarstw domowych również są zbliżone do majowych. Ponad połowa badanych (51 proc.) jest nimi usatysfakcjonowana, dwie piąte (41 proc.) określa je jako przeciętne, a co dwunasty (8 proc.) jest z nich niezadowolony.

Z badań CBOS wynika, że nieco gorsze niż w maju są opinie o sytuacji w zakładach pracy. Ubyło pracowników oceniających ją dobrze (o 3 punkty procentowe, do 61 proc.), a przybyło tych, którzy uważają, że jest ona przeciętna - ani dobra, ani zła (o 5 punktów procentowych, do 28 proc.). Niezadowolenie z sytuacji w swoim zakładzie pracy wyraża, tak jak przed miesiącem, co dziesiąty pracujący (10 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony między 1 a 8 czerwca br. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy