Reklama

Reklama

Jak Polacy oceniają rząd i premiera? Najnowszy sondaż CBOS

40 proc. badanych popiera rząd, zadowolenie z premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje 53 proc. ankietowanych, a 55 proc. pozytywnie ocenia politykę gospodarczą jego gabinetu - wynika z lutowego sondażu CBOS.

W lutym do zwolenników rządu zalicza się 40 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc. w porównaniu ze styczniem), a do jego przeciwników - co szósty respondent (17 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Co trzeci (34 proc.) deklaruje wobec niego obojętność.

Jak zauważa CBOS, poparcie udzielane urzędującemu gabinetowi rośnie wraz z wiekiem respondentów. Wśród najmłodszych ankietowanych (od 18 do 24 roku życia) 21 proc. zalicza się do zwolenników rządu, a wśród najstarszych (mających 65 lat i więcej) - 60 proc.

Ponadprzeciętnie często - jak wynika z badania - zwolennikami rządu są respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (46 proc.), emeryci (61 proc.) oraz rolnicy (55 proc.).

Reklama

Z kolei niechęć do gabinetu Mateusza Morawieckiego częściej niż pozostali deklarują ankietowani z wyższym wykształceniem (29 proc.), mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (28 proc.) oraz respondenci z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (29 proc.).

Jak oceniany jest Morawiecki?

Nieco ponad połowa ankietowanych wyraża zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (53 proc., spadek o 1 pkt proc.), mniej niż jedna piąta jest niezadowolona (18 proc., spadek o 2 punkty procentowe), natomiast trzech na dziesięciu badanych nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat (29 proc., wzrost o 3 pkt proc.).

Stosunkowo duże zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, wyrażają najstarsi ankietowani - mający co najmniej 65 lat (73 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (59 proc.), wśród emerytów (72 proc.) oraz rolnicy (66 proc.). Niezadowolenie z faktu, relatywnie często deklarują respondenci w wieku 25-34 lata (27 proc.), mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (26 proc.), absolwenci wyższych uczelni (26 proc.), badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (28 proc.).

Polacy o sytuacji gospodarczej

Ponad połowa badanych (55 proc.) uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, o połowę mniejsza grupa (28 proc.) jest przeciwnego zdania, a niespełna jedna piąta (17 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Przekonanie, że polityka rządu w sferze gospodarki stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, częściej niż pozostali wyrażają najstarsi ankietowani, w wieku 65 lat i więcej (67 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (64 proc.), a uwzględniając wielkość miejsca zamieszkania - mieszkańcy wsi (58 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej rolnicy (71 proc.) oraz emeryci (66 proc.).

Z kolei niezadowolenie z polityki gospodarczej rządu ponadprzeciętnie często deklarują badani w wieku 25-34 lata (41 proc.), mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności (36 proc.) oraz absolwenci wyższych uczelni (36 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (39 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (38 proc.) oraz pracownicy usług (36 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 lutego 2018 r. na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne