Reklama

Reklama

Jak Polacy oceniają rząd Beaty Szydło? Najnowszy sondaż ​

51 proc. ankietowanych źle ocenia działalność rządu, pozytywnie mówi o niej 38 proc. - wynika z sondażu Kantar Public. 47 proc. badanych wystawiło też negatywną ocenę pracy premier, a 40 proc. - dobrą.

W przeprowadzonym sondażu, wśród łącznie 51 proc. ankietowanych krytycznie oceniających działalność rządu: 17 proc. uważa, że Rada Ministrów działa bardzo źle, a 34 proc. - że raczej źle. W grupie - 38-procentowej - dobrze wypowiadających się o pracy rządu: 5 proc. ocenia, że pracuje on zdecydowanie dobrze, 33 proc., że raczej dobrze. 11 proc. badanych nie wyraziło opinii na temat działalności rządu.

W porównaniu z sondażem z lutego odsetek ocen negatywnych działalności rządu nie zmienił się, ocen pozytywnych było o 1 punkt proc. więcej.

Jeśli chodzi o pracę premier Beaty Szydło - łącznie 40 proc. oceniło ją pozytywnie, z czego zdecydowanie dobrze - 8 proc. badanych, a raczej dobrze - 32 proc. Łącznie 47 proc. ankietowanych wystawiło premier negatywną ocenę, w tym 16 proc. - oceniło ją zdecydowanie negatywnie, a 31 proc. - raczej negatywnie. 13 proc. badanych nie wyraziło zdania na ten temat.

Reklama

W porównaniu z wynikami z lutego o 4 punkty proc. spadł odsetek ocen pozytywnych pracy premier, a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe.

Polacy ocenili prezydenta Dudę

W sondażu proszono też o ocenę pracy prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem łącznie 44 proc. badanych dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, z czego 11 proc. uważa, że zdecydowanie dobrze, a 33 - raczej dobrze. Negatywną ocenę wystawiło mu w sumie 45 proc. badanych, z czego 18 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki prezydenta, a 27 proc., że raczej źle. 11 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W stosunku do sondażu z lutego grupa pozytywnie oceniających działalność prezydenta zmniejszyła się o 2 pkt proc., a odsetek ocen negatywnych zwiększył się o 1 pkt proc.

"Niemal powszechne poparcie dla działalności rządu, premiera i prezydenta deklarują wyborcy PiS, w elektoratach PO i Nowoczesnej przeważają oceny krytyczne, zwolennicy Kukiz’15 mają opinie niemal równo podzielone. Oprócz tych oczywistych tendencji warto zwrócić uwagę na to, że wśród potencjalnych wyborców opozycji wciąż znajduje się stosunkowo liczna grupa, która dobrze ocenia pracę premier Beaty Szydło, prezydenta Andrzeja Dudy oraz rządu" - zauważa Kantar Public.

Sondażownia podkreśliła, że omawiane wyniki pochodzą z badania zrealizowanego jeszcze przed wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.

"Wiemy od kilku dni, że Platforma Obywatelska planuje złożyć 17 marca wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla obecnego rządu. Czy, mimo minionych i nadchodzących wydarzeń, oceny Polaków dotyczące działalności rządu, premiera i prezydenta utrzymają się na podobnym, stabilnym poziomie, co w ciągu ostatnich kilku miesięcy, pokażą kolejne pomiary"  - dodało Kantar Public.

Sondaż został przeprowadzony 3-8 marca 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1059 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama