Reklama

Reklama

Jak Polacy oceniają pracę prezydenta i premiera? Nowy sondaż

Pracę prezydenta Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 32 proc. badanych, a negatywnie - 59 proc. Dobrą opinię o pracy premiera Mateusza Morawieckiego ma 31 proc. badanych, a złą - 60 proc. - to wyniki najnowszego sondażu Kantar. Ankietowanych zapytano też o ocenę pracy rządu.

W pierwszej połowie lutego odsetek badanych pozytywnie oceniających prezydenta Andrzeja Dudę nie zmienił się i w dalszym ciągu wynosi 32 proc. (w tym 8 proc. to oceny zdecydowanie dobre). Również odsetek wskazań negatywnych pozostał bez zmian na poziomie 59 proc. (w tym 33 proc. ocenia prezydenta zdecydowanie negatywnie). Odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, wynosi 9 proc. (również be zmian).

60 proc. negatywnie o pracy Mateusza Morawieckiego

Odsetek pozytywnie oceniających pracę premiera wynosi obecnie 31 proc. (w tym 6 proc. to oceny zdecydowanie pozytywne). Osób posiadających negatywną opinię o pracy Mateusza Morawieckiego było 60 proc. (31 proc. ocenia premiera zdecydowanie negatywnie). 9 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii.

Reklama

W porównaniu do poprzedniego badania odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera spadł o 3 pkt proc., a udział osób pozytywnie go oceniających wzrósł o 3 pkt proc. Odsetek osób niezdecydowanych pozostał na poziomie 9 proc.

Co Polacy sądzą o działaniach rządu?

W pierwszej połowie lutego 62 proc. respondentów oceniło rząd negatywnie (31 proc. wyraziło ocenę zdecydowanie negatywną), natomiast 29 proc. - pozytywnie (zdecydowanie dobrze pracę gabinetu Mateusza Morawieckiego oceniło 4 proc. badanych). Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie, wyniósł 9 proc.

W porównaniu do poprzedniego badania o 3 pkt proc. wzrósł odsetek osób pozytywnie oceniających pracę rządu. Udział osób oceniających rząd negatywnie spadł także o 3 pkt proc. Bez zmian pozostał odsetek osób niemających zdania w tej sprawie.

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 5-11 lutego na ogólnopolskiej próbie 1012 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Zastosowana metoda to wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).

Reklama

Reklama

Reklama