Reklama

Jak oceniamy prezydenta i Sejm? Sondaż CBOS

Na spadek notowań prezydenta Andrzeja Dudy oraz obu izb parlamentu wskazują wyniki listopadowego sondażu CBOS.

Działalność prezydenta Andrzeja Dudy dobrze ocenia 62 proc. respondentów. Odsetek zadowolonych spadł o 6 punktów procentowych w porównaniu z październikiem. Dezaprobatę wobec działań prezydenta wyraża obecnie 29 proc. ankietowanych, o 5 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem.

9 proc. respondentów nie ma zdania nt. oceny działalności głowy państwa (1 punkt procentowy więcej niż w październiku).

"Mimo pogorszenia notowań prezydent nie stracił całkowicie premii, jaką otrzymał po zawetowaniu dwóch spośród trzech ustaw o sądownictwie - jego notowania są bowiem nadal znacząco lepsze, niż były do lipca tego roku" - podkreśla CBOS.

Reklama

Działania prezydenta chwali większość zwolenników PiS wraz z Solidarną Polską i Polską Razem (91 proc. dobrze, 6 proc. źle ocenia pracę głowy państwa) oraz wyborców Kukiz'15 (75 proc. elektoratu pozytywnie ocenia działania Dudy, źle - 21 proc.).

Krytyczni wobec poczynań głowy państwa są natomiast w większości zwolennicy PO (30 proc. ocenia pracę Dudy dobrze, 61 proc. - źle) i Nowoczesnej (zdaniem 22 proc. działania Dudy są pozytywne, negatywne - w ocenie 72 proc. potencjalnego elektoratu).

55 proc. niezdecydowanych, na kogo głosować dobrze ocenia działalność prezydenta Dudy, źle - 33 proc. Podobnie sytuacja wygląda z osobami, które nie biorą udziału w wyborach - 53 proc. niegłosujących popiera pracę A.Dudy, 29 proc. - ocenia ją negatywnie.

Sejm i Senat gorzej

Pracę Sejmu dobrze ocenia 31 proc. badanych, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Źle o działaniach izby niższej wypowiada się 54 proc. ankietowanych - o 4 proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Zdania na temat pracy Sejmu nie ma 15 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy).

W przypadku Senatu dobrze pracę tej izby ocenia 29 proc. pytanych - mniej o 7 proc. niż przed miesiącem. 45 proc. jest niezadowolonych z działania izby wyższej; oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe. 26 proc. nie ma zdania w tej kwestii, o 4 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2-12 listopada 2017 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy