Reklama

Reklama

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN skierowała pytania ws. niezależności KRS

We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego skierowała do poszerzonego składu SN pytania prawne dotyczące niezależności Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował zespół prasowy SN.

W komunikacie na stronie SN podano, że postanowienie o skierowaniu pytań do poszerzonego składu zapadło podczas posiedzenia, na którym rozpoznawano odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z grudnia zeszłego roku, dotyczącej przedstawienia kandydata na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Jak poinformowano, SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podczas posiedzenia "powziął poważne wątpliwości co do skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada br.".

W związku z tym - jak przekazano - do szerszego składu siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN trafiły dwa pytania.

Reklama

Czego dotyczą pytania?

 

Pierwsze dotyczy tego, czy SN, rozpoznając odwołanie od uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata na urząd sędziego - w świetle wyroku TSUE z 19 listopada br. - ma obowiązek "zbadać z urzędu, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy KRS jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Z kolei drugie pytanie dotyczy tego, czy ewentualne ustalenie przez SN, że KRS "nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowi samoistną podstawę uchylenia zaskarżonej uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata na urząd sędziego - a jeżeli tak, to czy taka uchwała podlega uchyleniu w całości, niezależnie od granic zaskarżenia".

Uzasadnienie postanowienia o skierowaniu tych pytań ma zostać sporządzone w najbliższym czasie - przekazał SN.

Ogłoszenie orzeczenia będzie jawne

TSUE wydał 19 listopada br. wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego na kanwie odwołań sędziów SN i NSA od procedury dotyczącej dalszego pełnienia urzędu sędziego po osiągnięciu określonego wieku.

Trybunał orzekł, że to SN ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Według orzeczenia TSUE, jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

Na czwartek 5 grudnia br. został wyznaczony termin posiedzenia niejawnego w Izbie Pracy SN w pierwszej ze spraw, w których SN zadał pytania i których dotyczył wyrok TSUE z 19 listopada br. Jak zapowiedział we wtorek zespół prasowy SN, ogłoszenie orzeczenia w tej sprawie w czwartek będzie jawne.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy