Reklama

Reklama

Ingres nowego metropolity krakowskiego

Biciem dzwonu "Zygmunt" rozpoczął się w sobotę ingres nowego metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego do Katedry Wawelskiej. W uroczystości uczestniczyła para prezydencka, premier rządu, przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa i wierni.

Jak powiedział PAP ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, był to 79 ingres biskupa Krakowa, a abp Marek Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski. 8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem 75 lat i mianował nowym metropolitą krakowskim abpa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się przy wejściu do Katedry. Wkraczający w towarzystwie m.in. kard. Stanisława Dziwisza i nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Pennacchiniego abp Marek Jędraszewski ucałował krzyż, podany mu przez dziekana kapituły katedralnej bpa Jana Szkodonia, pokropił zebranych wodą święconą i uczcił relikwie świętych patronów przy Konfesji św. Stanisława. Następnie udał się do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę w ciszy.

Reklama

"To Kościół o wielkim potencjale ludzi"

Przy ołtarzu abpa Jędraszewskiego powitał kard. Stanisław Dziwisz: "Katedra Wawelska i Kościół Krakowski zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże Arcybiskupie Marku - od dzisiaj Ty zaczynasz zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą" - powiedział kard., przywołując historię tego miejsca i poprzedników obecnego metropolity.

"To Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej Archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją. Ten Kościół, Księże Arcybiskupie Marku, od dziś jest Twoim Kościołem" - powiedział kard. Dziwisz do swojego następcy.

Podczas uroczystości przy ołtarzu głównym odczytana została bulla papieża Franciszka z 8 grudnia ubr. o mianowaniu abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Na ramiona metropolity nałożono haftowany perłami i złotą nicią Racjonał św. Jadwigi, zakładany na wyjątkowe uroczystości religijne przez arcybiskupów krakowskich.

Następnie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchini przekazał metropolicie pastorał - symbol władzy pasterskiej - i odprowadził do katedry, która jest symbolem urzędu biskupa diecezjalnego. Siedzącemu na katedrze abp. Jędraszewskiemu przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

Homilia nowego pasterza krakowskiego Kościoła

W swojej homilii nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski mówił o tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, o swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych. "Drodzy Bracia i Siostry - Księża Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy - wszyscy tworzący Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka" - zaapelował w homilii.

"Ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu, przejmująco wyrażoną przez św. Brata Alberta w obrazie Ecce Homo, gdzie korona naszego Pana mówi o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każdemu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu człowiekowi; idźcie z nadzieją na spotkanie młodych, którzy tak niedawno podczas Światowych Dni Młodzieży zachwycili nas czystością swojego spojrzenia i entuzjazmem wiary" - prosił.

"Stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej "liturgii dziejów" w tym czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan. Pamiętajmy o słowach świętego Pasterza Jana Pawła II Wielkiego, który jak nikt inny czuwał nad polską ziemią: "ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń" - powiedział abp Jędraszewski, nawiązując do słów Jana Pawła II i jego dzieł literackich jako Karola Wojtyły.

Jak wskazał w homilii, wyrażana przez kard. Wojtyłę troska o ojczyznę "dla nas, znajdujących się u progu 2017 roku, znaczy to: odkrywać ciągle na nowo nieporównywalną z niczym innym naszą godność Bożych dzieci, które Pana Jezusa mają za Króla swych serc i sumień"; budować królestwo Chrystusa i bronić go w naszym narodzie, stać na straży tej duchowej tożsamości polskiego narodu, która swe korzenie znajduje w Mieszkowym Chrzcie z 966 r.; zdecydowanie bronić każdego poczętego życia i ukazywać piękno chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny; podkreślać rolę prawdy jako fundamentu autentycznego spotkania człowieka z drugim człowiekiem, fundamentu życia społecznego i politycznego.

"Jak troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej i czasu zniewolenia za rządów tzw. władzy ludowej oraz jak z mocą tej pamięci budzić nas z duchowego letargu ukazywał Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, który oddał swe życie na służbie Ojczyźnie w katastrofie smoleńskiej i wraz ze swoją małżonką spoczywa na Wawelu od prawie siedmiu już lat" - powiedział także m.in. w homilii metropolita.

Popłynęły gratulacje

Gratulacje nowemu metropolicie w imieniu Konferencji Episkopatu Polski złożył także jej przewodniczący i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. "Rząd dusz to sztuka nad sztukami, dlatego życzę Tobie, czcigodny arcybiskupie Marku, byś był - jak tego pragnie św. Grzegorz Wielki - czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu" - powiedział abp Gądecki, wskazując także trudy biskupiej posługi i dziękując metropolicie za dotychczasowe działania. "Tak więc odtąd - razem z pozostałymi biskupami w Polsce - będziesz dalej uczestniczył w walce z niebezpieczeństwami dla życia wiary, co jest naszym chlebem codziennym: z sekularyzmem, relatywizmem, libertynizmem, skrajnym indywidualizmem w materii wiary, z 'postprawdą', z wszystkim, co sprzeciwia się Ewangelii. A cały Twój wysiłek pasterski będzie zmierzał do jednego, tj. do budowania dojrzałej wiary Twoich diecezjan. Do budowania spójnej, harmonijnej, przemyślanej wiary każdego pojedynczego ochrzczonego człowieka. Do tworzenia atmosfery zgodnego współżycia między religiami, kulturami i tradycjami" - wskazał.

"Na nową drogę Twego życia i służby pasterskiej księża biskupi - oraz zgromadzeni w katedrze i przed Katedrą Wawelską wierni wraz z tymi, którzy się dzisiaj łączą z nami duchowo - życzą Tobie, by powodzenie nie napełniało Cię pychą. By przeciwności Cię nie niepokoiły. By trudności nie doprowadzały Cię do rozpaczy" - zakończył.

Głos zabrał także biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i dziekan krakowskiej kapituły katedralnej bp Jan Szkodoń. "Wyrażam głęboki szacunek, religijne posłuszeństwo, wdzięczność wobec Boga i obiecuję modlitwę Kościoła krakowskiego w intencji naszego biskupa diecezjalnego" - powiedział bp. Szkodoń, przywołując wielokrotnie postać św. Jana Pawła II. "Przybyłeś do nas z Łodzi, tak jak św. Siostra Faustyna. Razem z Tobą wypowiadamy 'Jezu ufam Tobie'" - zakończył.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał także nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, dziękując uczestnikom ingresu za obecność. "Całym sercem dziękuję za to, że mogliśmy stanowić wspólnotę Eucharystyczną, a więc wspólnotę przenikniętą dziękczynieniem składanym Bogu. (...) Bardzo dziękuję za wszystkie bardzo serdeczne, dobre i ciepłe słowa, które na początku tej uroczystości skierował najpierw do mnie ks. kard. Stanisław, a na zakończenie mszy św. ks. kard. Zenon, ks. abp metropolita poznański Stanisław i ks. bp Jan, reprezentujący Archidiecezję Krakowską" - powiedział, dziękując także za kwiaty rodzinie góralskiej z Ludźmierza. "Bóg zapłać za to wielkie cudowne spotkanie, którym rozpoczynam kolejny etap tego, co kard. Karol Wojtyła określił 'liturgią dziejów'. To jest nasz czas, nasze miejsce, które nam dał Pan, niech nam błogosławi" - powiedział abp Jędraszewski, zapraszając wszystkich uczestników na obiad.

W uroczystości uczestniczy ok. 2 tys. wiernych

Według szacunków proboszcza parafii wawelskiej ks. Zdzisława Sochackiego, w Katedrze Wawelskiej w uroczystości uczestniczyło 2 tys. wiernych. Pozostali wierni mogli oglądać ingres na telebimie, umieszczonym na zewnątrz, przebieg uroczystości transmitowała także telewizja.

W ingresie oprócz nuncjusza apostolskiego, prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką i premier Beaty Szydło uczestniczyli także przedstawiciele Episkopatu, kardynałowie i biskupi, w tym były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisław Ryłko, prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecni byli także członkowie rządu i parlamentarzyści, władze Łodzi, Krakowa i Małopolski oraz przedstawiciele archidiecezji łódzkiej.

Z okazji ingresu rozdawany był obrazek z wizerunkiem namalowanej na szkle Matki Bożej Jaworzyńskiej - który podkreślał związki nowego metropolity z górami, wybito też medale pamiątkowe. Na specjalne zaproszenie metropolity wszyscy uczestnicy ingresu zostali zaproszeni na obiad po mszy św.: w seminarium duchownym, u oo. Franciszkanów i w siedzibie kurii.

Abp Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r., studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, potem był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. W roku 1975 wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską.

Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987, był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1987-1996 pracował w "Przewodniku Katolickim", w którym od 1990 r. był redaktorem naczelnym.

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1996 otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej mianował go w 1997 r. Jan Paweł II; w 2012 r. decyzją Benedykta XVI został metropolitą łódzkim. W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jego dewizą biskupią są słowa "Scire Christum" (Znać Chrystusa).

Reklama

Reklama

Reklama