Reklama

Ich wnioski o trzy tysiące złotych wsparcia nie mają szans. Jesteś w tej grupie?

To już ostatnie dni na złożenie wniosku o dodatek węglowy. W ramach tego świadczenia można otrzymać jednorazową wypłatę w wysokości 3 tys. złotych na jedno gospodarstwo domowe, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Komu dokładnie przysługuje dodatek węglowy i czy o to świadczenie mogą starać się również właściciele działek ROD? Do kiedy można składać wniosek? Wyjaśniamy.

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

W celu otrzymania jednorazowej dopłaty należy złożyć wniosek w podanym w ustawie o dodatku węglowym terminie. Ustalono, że wniosek o dodatek węglowy można składać maksymalnie do 30 listopada 2022 roku. Zgodnie z art. 10 ustawy wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Należy pamiętać, że wskazane we wniosku źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku. Obowiązek złożenia takiej deklaracji ciążył na każdym właścicielu lub zarządcy budynku do 30 czerwca 2022 roku.

Reklama

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest TUTAJ. Wnioski są także dostępne na stronach internetowych urzędów gmin. Dokument należy wydrukować, wypełnić i złożyć w odpowiednim urzędzie.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady "jeden dodatek węglowy na jeden adres". Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

Osoba, która stara się o otrzymanie dodatku węglowego, musi podać we wniosku swoje podstawowe dane, takie jak:

  • imię i nazwisko;
  • PESEL;
  • dane dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dane gospodarstwa domowego;
  • miejsce zamieszkania (członkowie gospodarstwa domowego nie muszą być zameldowani pod tym adresem. W tej sekcji należy podać adres, pod którym się mieszka);
  • inne osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego (należy wymienić wszystkich członków rodziny, z którymi prowadzi się gospodarstwo domowe. Jeżeli gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", trzeba wpisać liczbę członków, wliczając również siebie. Jeżeli wniosek składa się w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków gospodarstwa domowego, należy wydrukować dodatkową stronę wniosku, aby wpisać dane pozostałych osób);
  • numer rachunku bankowego;
  • informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe (należy zaznaczyć: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, należy zaznaczyć główne źródło ogrzewania, takie samo jak wskazane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Czy działkowcom przysługuje dodatek węglowy?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań od czasu, kiedy ogłoszono, że można ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie kupna węgla. Niestety, prawo nie przewiduje udzielania dopłat na zakup węgla dla użytkowników działek ROD. Powód? Zgodnie z ustawą, nie ma takiej możliwości, ponieważ przepisy wprost mówią o tym, że mieszkanie na działce jest nielegalne. Artykuł 12. ustawy mówi, że „na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej”.

Mimo zakazu tysiące osób w Polsce mieszkają przez cały rok w domkach letniskowych, mimo tego że złamanie przepisów ustawy i regulaminu ROD jest podstawą do odebrania działki. Nie wszystkie zarządy są jednak tak restrykcyjne, ponieważ często osoby zamieszkujące na stałe na działkach korzystają z pomocy instytucji społecznych.

Zobacz też:

Złożyli wnioski o dodatek węglowy, mogą wpaść w kłopoty. Ruszają kontrole

ZUS przypomina o ważnym terminie. Jeśli go przegapisz, ominie cię kilkaset złotych dodatku

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Dodatek węglowy | RODAN | działkowcy | ogrzewanie domu | węgiel

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL