Reklama

Reklama

GUS opublikował raport o trwaniu życia w zdrowiu

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że skraca się długość życia Polaków w pełnym zdrowiu. Kobiety statystycznie tracą zdrowie o 3,9 roku później niż przeciętny mężczyzna, żyją także dłużej od mężczyzn - dożywając statystycznie 80 lat przeżywają ich o niemal dekadę. Lata w zdrowiu są dłuższe w mieście.

Główny Urząd Statystyczny wyliczył, jak długo żyją Polacy i ile lat życia przebiega w pełnym zdrowiu. Z danych za ubiegły rok wynika, że przeciętny mężczyzna przeżywa bez dolegliwości 81,6 procent swojego życia, a statystyczna kobieta bez chorób spędzi 78,2 procent swojej egzystencji.

Jak długo żyją Polacy w zdrowiu?

Mężczyźni trwają w zdrowiu w Polsce przeciętnie 59,2 roku, a kobiety 63,1 roku - wynika z danych GUS za 2020 rok. Oznacza to jednak, że mężczyźni utrzymują dobrą formę przeciętnie o 0,5 roku krócej w porównaniu z danymi z poprzedniego roku. Z kolei okres trwania w zdrowiu skrócił się w przypadku kobiet o 0,2 roku.

Zobacz też: Ile wydajemy na zdrowie? MZ reaguje na raport Eurostatu

Z danych wynika, że w 2020 roku to kobiety żyły przeciętnie dłużej od mężczyzn w zdrowiu o 3,9 roku. Jednak różnica ta zmienia się z upływem lat. W momencie narodzin różnica w trwaniu w zdrowiu między kobietami a mężczyznami wynosi 8,1 roku na korzyść kobiet, ale u osób w wieku 50 lat to już tylko 2,3 roku różnicy, a dla 65-latków - 1 rok.

Spadek trwania długości życia w zdrowiu na poziomie krajowym nie przełożył się na proporcjonalny spadek tego wskaźnika na poziomie województw. W 2020 r. wskaźnik ten najbardziej zmniejszył się dla mężczyzn w województwach dolnośląskim, małopolskim, opolskim, śląskim oraz świętokrzyskim (o 0,7 roku), a dla kobiet w województwie podkarpackim (spadek o 0,7 roku) oraz lubelskim i podlaskim (spadek o 0,6 roku).

Życie w zdrowiu wydłużyło się w przypadku kobiet w województwach małopolskim (wzrost o 0,2 r.), śląskim (wzrost o 0,3 r.), świętokrzyskim (wzrost o 0,1 r.), wielkopolskim (wzrost o 0,4 r.) oraz zachodniopomorskim (wzrost o 0,6 r.).

Reklama

Długość życia: Zdrowsza egzystencja w miastach

W 2020 r. współczynnik oczekiwanych lat przeżytych w zdrowiu dla mężczyzn w miastach wyniósł 59,5 roku, a na wsi 59 lat. Dla kobiet z dużych ośrodków wynosił on odpowiednio 63,5 roku, z małych miejscowości - 62,6 roku.

Najdłużej żyją w zdrowiu mężczyźni z Wielkopolski - przeciętnie do 61,2 lat. Najkrócej mogą cieszyć się życiem w dobrej formie panowie z Łódzkiego (do 58,1 lat). Z kolei najdłużej w pełnej dyspozycji są kobiety z woj. wielkopolskiego (do 64,9 lat). Najkrócej żyją w pełnym zdrowiu panie z Lubelszczyzny (do 62,3 lat).

Wydłużanie trwania życia w zdrowiu to jeden z zasadniczych celów polityki zdrowotnej w wielu krajach - podaje ZUS. 

Wskaźnik oczekiwanych lat przeżytych w zdrowiu (Healthy Life Years, HLY) nazywany też wskaźnikiem oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności (Disability Free Life Expectancy, DFLE) obliczany jest na podstawie tablic trwania życia oraz indywidualnie i subiektywnie postrzeganej niepełnosprawności.

Polacy żyją krócej. Winna pandemia?

Krótsze trwanie w zdrowiu ma najprawdopodobniej ze skróceniem się przeciętnej długości życia wszystkich Polaków.

Długość życia przeciętnego mężczyzny w Polsce to 72,6 roku - wynika z danych za 2020 rok. Kobiety przeciętnie dożywają 80,7 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim czas życia mężczyzn skrócił się o 1,5 roku, a kobiet o 1,1 roku.

Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na wsiach w województwie łódzkim.

Najdłuższe życie statystycznie charakteryzuje kobiety w miastach w woj. podkarpackim.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy