Reklama

Reklama

Gorsze notowania rządu. Sondaż CBOS

W styczniu 41 proc. badanych określiło się zwolennikami obecnego rządu, a 29 proc. jego przeciwnikami. Obojętność wyraziło 26 proc. respondentów. Pierwsze oceny wyników działań obecnego rządu są gorsze niż oceny poprzedniego gabinetu Mateusza Morawieckiego pod koniec jego funkcjonowania - wynika z sondażu CBOS.

W porównaniu do sondażu CBOS z grudnia ub.r. stosunek do rządu niewiele się zmienił.

Grupa zwolenników obecnego gabinetu zmniejszyła się o 1 punkt proc. w porównaniu z badaniem z grudnia ub.r., odsetek przeciwników nie zmienił się, o 1 punkt proc. więcej było w styczniu badanych, którzy zadeklarowali obojętność wobec rządu. Tyle samo co w grudniu - 4 proc. - było respondentów, którzy odpowiedzieli "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu.

Notowania premiera Morawieckiego

W styczniu o 3 punkty proc. mniej było ankietowanych zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki - w grudniu ub.r. było ich 59 proc., w styczniu - 49 proc. 

Reklama

Grupa niezadowolonych nie zmieniła się, podobnie jak w grudniowym sondażu jest to 35 proc. badanych. O 3 punkty proc. więcej - 16 proc. - było w styczniu osób, które nie odpowiedziały na pytanie.

Gorsze oceny rządu

Zgodnie z sondażem pierwsze oceny działalności obecnego rządu są gorsze niż oceny poprzedniego gabinetu Mateusza Morawieckiego pod koniec jego funkcjonowania.

W styczniu 51 proc. respondentów dobrze oceniło wyniki działalności obecnego rządu od czasu objęcia przezeń władzy. To o 5 punktów proc. mniej niż w listopadzie 2019 r., kiedy to działania ówczesnego gabinetu Mateusza Morawieckiego pozytywnie oceniło 56 proc. ankietowanych. Źle wyniki działalności obecnego rządu oceniło 33 proc. badanych - o 4 punkty proc. więcej niż w listopadzie ub.r. Odpowiedzi na pytanie o ocenę wyników działalności rządu nie udzieliło w styczniu 16 proc. badanych (w listopadzie ub.r. było to 15 proc.).

Polityka gospodarcza

Pierwsze oceny polityki gospodarczej nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego także są gorsze niż ostatnie oceny działań jego poprzedniego rządu w tej dziedzinie - podaje CBOS.

W styczniu zdaniem 47 proc. ankietowanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. To o 5 punktów proc. mniej niż w listopadzie ub.r., gdy przekonanie takie w stosunku do poprzedniego gabinetu wyraziło 52 proc. badanych. Zdaniem 41 proc. respondentów (o 4 punkty proc. więcej niż w listopadzie) uważa, że polityka obecnego rządu nie daje szans poprawy sytuacji gospodarczej. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 12 proc. badanych (w listopadzie ub.r. było to 11 proc.).

Kto najbardziej krytyczny?

Według CBOS najbardziej zadowoleni z efektów pracy rządu są badani mający 55 lat i więcej (63 proc.), mieszkańcy wsi (62 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz respondenci o niskich i średnich dochodach (60 proc. badanych o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1800 zł).

Źle wyniki działalności obecnego gabinetu oceniają przede wszystkim mieszkańcy dużych, ponad półmilionowych miast (55 proc.), a także osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (50 proc. osób z wykształceniem wyższym i 49 proc. o miesięcznych dochodach per capita od 2500 zł). Do najbardziej krytycznych należą: kadra kierownicza i specjaliści (51 proc.), właściciele firm (49 proc.) oraz uczniowie i studenci (49 proc.).

Rezultaty pracy obecnego rządu - podaje CBOS - dobrze ocenia 81 proc. badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne, a 66 proc. badanych identyfikujących się z lewicą działania rządu krytykuje; ponadto im częstszy udział w praktykach religijnych tym lepsze oceny wyników działalności rządu.

Notowania nowego rządu Mateusza Morawieckiego - pisze CBOS - pokazują, że w świadomości społecznej ostatnie wybory niewiele zmieniły; obecny rząd jest oceniany przez pryzmat dokonań poprzedniego gabinetu tego polityka i całej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, a jego notowania są zbliżone do tych, jaki uzyskiwał pierwszy rząd kierowany przez Mateusza Morawieckiego.

CBOS  przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9-16 stycznia 2020 roku na liczącej 1069 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy