Reklama

Reklama

Gersdorf odpowiada Ziobrze: Troska nieuzasadniona

Zobowiązanie "do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest mi znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem - napisała w czwartek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w odpowiedzi dla ministra Zbigniewa Ziobry.

We wtorek minister sprawiedliwości zwrócił się do Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia KRS z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu z 6 marca. Ponadto Ziobro podkreślił wtedy, że 25 marca mija dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji 86 nowo powołanych asesorów. 

"Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby KRS - zgodnie ze swymi kompetencjami - dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 r. wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich" - pisał Ziobro do Gersdorf.

Reklama

"Troska ministra nieuzasadniona"

"Odpowiadając na Pana pismo, które otrzymałam wczoraj, w odniesieniu do zobowiązania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa celem wyboru przewodniczącego tego gremium, uprzejmie informuję Pana Ministra, że zobowiązanie to jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem" - napisała Gersdorf w odpowiedzi dla Ziobry przekazanej PAP przez Sąd Najwyższy.

Jak dodała "w odniesieniu do oceny kwalifikacji nowopowołanych asesorów, troska Pana Ministra jest zupełnie nieuzasadniona". Zaznaczyła m.in., że "KRS, przed którą zawisły sprawy asesorów, nie wypowiedziała się negatywnie w tej kwestii, a zatem zaaprobowała Pana wnioski". 

Ponadto I prezes SN wskazała w swym piśmie, że "instytucja mająca pełnić funkcję KRS nie ma szansy oceny tych wniosków z uwagi na wprowadzoną w nowej ustawie procedurę i tryb oceny kandydatów (art. 31 ustawy)".

"Podzielając Pana troskę o dobro wymiaru sprawiedliwości muszę wyrazić zdziwienie, że dotychczas nie podjął Pan działań zmierzających do obsadzenia kilkuset wakatów na stanowiskach sędziowskich" - zaznaczyła jednocześnie prezes Gersdorf zwracając się do Ziobry.

Jak powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN odpowiedź Gersdorf na pismo ministra Ziobry została już wysłana do resortu sprawiedliwości.

Klincz w KRS

Sejm wybrał w zeszłym tygodniu 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. 

Tego samego dnia Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS.

Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego".

W środę PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o KRS, zgodnie z którym pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady miałby zwoływać prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ma się nim zając sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy