Reklama

Reklama

Expose szefa MSZ o kierunkach polskiej polityki zagranicznej

Szef dyplomacji Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. Po tak zwanym expose ministra w izbie niższej parlamentu odbędzie się siedmiogodzinna debata. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

11:00

Teraz w Sejmie trwa debata nad wystąpieniem szefa MSZ. Potrwa ona siedem godzin. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo.

10: 54

Wielkim zadaniem dla mnie i polskiej dyplomacji jest, by relacje Polski i Stanów Zjednoczonych oraz relacje UE-USA układały się jak najlepiej, by te kontakty zacieśniać" - podkreślił prezydent.

10:46

"To są te elementy, które z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego z całą pewnością mają znaczenie fundamentalne, powiedziałbym wręcz - przełomowe" - podkreślił. "Realizujemy to konsekwentnie, we współpracy z naszymi sojusznikami" - dodał prezydent.

Reklama

10:44

Prezydent przypomniał, że w Polsce i w krajach bałtyckich organizowane są grupy batalionowe; w Żaganiu i Bolesławcu są już żołnierze amerykańscy.

10:40

Ocenił, że postanowienia ubiegłorocznego, warszawskiego szczytu NATO były dla naszego kraju bardzo zadowalające. "Zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie stawialiśmy i w tej chwili ta obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce jest realizowana" - powiedział Duda.

10: 36

Według Dudy, w ubiegłym roku udało się wzmocnić bezpieczeństwo Polski. "To była kwestia bezpieczeństwa militarnego, czyli szczyt NATO, współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnienie obecności Sojuszu na wschodniej flance" - mówił prezydent.

10:33

"Bez wątpienia wzmacniamy naszą pozycję i w regionie i bez wątpienia wzmacniamy nasza pozycję w Unii Europejskiej" - powiedział prezydent. Jego zdaniem, świadczą o tym w szczególności ostatnie spotkania, m.in. wtorkowe z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

10:32

W ocenie prezydenta, aktywność Polski w regionie jest bardzo duża. "Kwestia współpracy regionalnej jest ostatnio ożywiona" - sprecyzował.

10: 31

Prezydent przypomniał, że celem Polski na ten rok jest uzyskanie niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Według prezydenta bardzo ważne są też kwestie bezpieczeństwa energetycznego.

10: 30

10:29

"Cele, które sobie wyznaczyliśmy w polityce zagranicznej zostały osiągnięte; bez wątpienia wzmacniamy naszą pozycją tak, w regionie, jak i w Unii Europejskiej" - ocenił prezydent.

10:28

Do wystąpienia szefa MSZ odniósł się prezydent Andrzej Duda.

10: 26

Szef MSZ zakończył swoje wystąpienie w Sejmie, prosząc o przyjęcie jego informacji. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił półgodzinną przerwę.

10: 25

W swoim wystąpieniu Witold Waszczykowski zapowiedział, że MSZ stopniowo odtwarzać będzie sieć polskich ambasad i konsulatów.- Działają już ambasady w Senegalu i Iraku. W styczniu zostały ustanowione ambasady w Tanzanii i Panamie - mówił w Sejmie.

Jeśli pozwolą na to warunki bezpieczeństwa, wznowimy funkcjonowanie placówek w krajach wysokiego ryzyka, jednak istotnych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, tj. Syrii i Libii" - sprecyzował. "Rozpoczniemy budowę ambasad w Berlinie i Mińsku" - zapowiedział minister.

10: 24

Waszczykowski podkreślił, że Polska zaktywizowała działania mające na celu "zwalczanie kłamliwych sformułowań dotyczących odpowiedzialności za organizację i funkcjonowanie nazistowskich, niemieckich obozów śmierci w czasie II wojny światowej". Jego zdaniem, odkłamywaniu fałszerstw historycznych mogą służyć nowoczesne formy komunikacji.

10: 23

Szef MSZ zaznaczył, że podstawowym celem działań będzie przedstawienie Polski jako nowoczesnego kraju czerpiącego ze swojej tradycji, jako tolerancyjnego państwa wielu narodów oraz kultur. "Musimy też zdecydowanie, zgodnie z historycznymi faktami, utrwalać dobre imię Polski oraz zabiegać o należne jej w miejsce w historii Europy i świata" - powiedział szef MSZ.

10: 22

Kluczowym celem MSZ będzie też banie o dobre imię i wizerunek Polski. "W obecnym roku do najważniejszych kierunków działań zaliczamy promocję polskiej myśli politycznej i historii, wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, promocję Polski kreatywnej i innowacyjnej" - mówił szef MSZ.

10: 20

W 2017 roku położymy nacisk na promocję Polski jako kraju kreatywnego i innowacyjnego; będziemy wspierać polskie start-upy, dużo uwagi poświęcimy też zielonym technologiom - zapowiedział Witold Waszczykowski. - Będziemy wspierać polskie start-upy w nawiązywaniu kontaktów na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest także aktywizacja współpracy polskich i światowych ośrodków naukowych. Takie działania zainicjowałem już w ubiegłym roku odwiedzając na czele misji gospodarczych ważne ośrodki, takie jak w Seattle w USA i w Vancouver w Kanadzie" - powiedział Waszczykowski.

10:18

Waszczykowski powiedział również, że rząd podjął działania na rzecz przyśpieszenia procesu repatriacji Polaków ze Wschodu. "Największa grupa repatriantów - ponad 150 osób, przybyła w grudniu ubiegłego roku z Kazachstanu. Nowe rozwiązania prawne znacząco usprawniają pomoc udzielaną osiedlającym się w Polsce rodakom zza wschodniej granicy. Jesteśmy gotowi kontynuować te działania" - zadeklarował.

10: 16

Szef MSZ powiedział też, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodaków ze Wschodu, dokonaliśmy nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka. "Przewidujemy, że w związku z nowymi uprawnieniami przysługującymi posiadaczom Karty w bieżącym roku znacznie wzrośnie liczba osób wnioskujących o jej przyznanie. W ubiegłym roku konsulowie przyjęli rekordową liczbę ponad 27 tys. wniosków" - poinformował minister.

10: 14

Jak dodał, Polska w minionym roku włożyła wiele wysiłku w zabiegi o interesy środowisk polonijnych w różnych krajach. "Na Łotwie zapobiegliśmy likwidacji polskiej szkoły w Krasławiu. W Niemczech wynegocjowaliśmy finansowanie remontu Domu Polskiego w Bochum. Po długich negocjacjach doprowadziliśmy do zawarcia z Białorusią porozumienia o współpracy w dziedzinie oświatowej" - wyliczał Waszczykowski.

10: 12

"Wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej zajmuje Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju. Są członkami naszej polskiej rodziny, cząstką Polski w najdalszych zakątkach świata. Dlatego dbamy o relacje z Polonią i Polakami bardziej niż o inne" - powiedział Waszczykowski.

Szef MSZ nawiązał również do sytuacji Polaków mieszkających za granicą. - Przypadki agresji wobec obywateli polskich spotykają się i będą spotykać ze zdecydowaną i natychmiastową reakcją władz i służb konsularnych- zapewnił.

10: 11

Podkreślił, że Polsce zależy na rozwoju kontaktów z - jak zaznaczył - "dwoma pozostałymi partnerami strategicznymi w Azji", Japonią i Republiką Korei. Ocenił też, że dynamiki nabiera współpraca z Indiami. "Na równi z rozwojem stosunków gospodarczych dążymy do wzmocnienia dialogu w kwestiach bezpieczeństwa globalnego, szczególnie w związku z wzrostem zagrożeń terrorystycznych. Kluczowe znaczenie przywiązujemy do współpracy z Japonią, Australią i Nową Zelandią. Będzie temu służyła moja wizyta w tych krajach w przyszłym miesiącu" - powiedział Waszczykowski.

10: 10

Waszczykowski sporo miejsca poświęcił także relacjom z Chinami. " Trwałym elementem polskiej polityki zagranicznej stało się partnerstwo strategiczne z Chińską Republiką Ludową; korzystamy ze sprzyjającej atmosfery w relacjach polsko-chińskich - mówił w Sejmie. 

Liczymy na dalszy rozwój współpracy w formacie 16+1, czyli między krajami Europy Środkowej a Chinami, w tym za pośrednictwem Sekretariatu do spraw Morskich umiejscowionego w naszym kraju" - dodał.

10: 09

W kontekście relacji z Rosją zaznaczył, że Polska oczekuje zwrotu wraku prezydenckiego samolotu Tu-154. - Sprawa odzyskania wraku tupolewa leży na sercu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza szefowi polskiej dyplomacji" - mówił szef MSZ. Podkreślił, że nie zaprzestanie wysiłków, żeby spełnić wolę Polaków, którzy czekają na zwrot wraku już prawie siedem lat. Poinformował, że rozpatrywana jest obecnie możliwość złożenia skargi w sprawie rosyjskiego śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

10: 08

Traktujemy Rosję poważnie, tak jak traktuje się wielkie państwo i sąsiada, jednak jeśli chodzi o nasze relacje, to do tanga trzeba dwojga" - zaznaczył. Szef MSZ zapowiedział, że Polska będzie nadal przekonywać rosyjskich partnerów, że konstruktywna współpraca jest możliwa, jeśli - zaznaczył - będziemy ją opierać na uważnym wysłuchaniu i zrozumieniu oczekiwań drugiej strony.

10: 07

W expose była również mowa o naszym największym wschodnim sąsiedzie. "Polityka wobec Federacji Rosyjskiej jest niestety uwarunkowana agresywnymi działaniami rosyjskimi w Europie Wschodniej. Równocześnie jednak dostrzegamy potrzebę dialogu z naszym rosyjskim sąsiadem. Będziemy podejmować kroki na rzecz rozwoju dialogu społecznego, kontaktów międzyludzkich, współpracy kulturalnej i odbudowy dwustronnych relacji gospodarczych" - zapowiedział Waszczykowski. Wyraził nadzieję, że przyczyni się do tego wznowienie prac Polsko - Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

10:06

W swoim expose szef MSZ nie zapomniał również o Ukrainie. - Wspierając Ukrainę w jej wysiłkach reformatorskich i polityce proeuropejskiej, nie tracimy z pola widzenia spraw historycznych; uważamy, że prawdziwemu partnerstwu strategicznemu powinna towarzyszyć prawda - argumentował.  "Stoimy na stanowisku, że podstawą do pokojowego rozwiązania konfliktu jest pełna implementacja Porozumień Mińskich" - oświadczył szef MSZ.

Waszczykowski przypomniał, że w ubiegłym roku odbyły się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie oraz prezydenta Petra Poroszenki w Warszawie.

Szef MSZ zaznaczył, że 2016 r. był dobry dla "wzajemnie korzystnej polsko-ukraińskiej współpracy obronnej". "Polsko-litewsko-ukraińska brygada wzięła udział w ćwiczeniach Anakonda-2016. Rozpoczęliśmy szkolenie żołnierzy ukraińskich na poligonie w Jaworowie, wspólnie z m.in. USA i Kanadą" - mówił.

10: 05

"W relacjach zarówno z Paryżem, jak i Berlinem będziemy proponowali kolejne kroki, by lepiej wykorzystać Trójkąt Weimarski na rzecz zgodnej współpracy pomiędzy naszymi trzema krajami. Porównanie do trzech muszkieterów może się wydać za daleko idące, ale dewiza "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" (un pour tous, tous pour un) byłaby idealna dla naszych relacji. Bez tej współpracy bowiem, trudno wyobrazić sobie przyszłość projektu europejskiego, skoro Polska, Niemcy i Francja stanowią jedną trzecią terytorium Unii Europejskiej i ponad jedną trzecią jej ludności" - powiedział Waszczykowski

10:04

"Nie zapominamy o niemieckiej Polonii. Będziemy działać na rzecz poprawy jej sytuacji, w tym na rzecz zapewnienia odpowiedniego dostępu do nauki języka polskiego. Cieszą nas niedawne decyzje landu Hesji w tej materii podjęte z zaangażowaniem ze strony naszych służb konsularnych i lokalnej Polonii" - dodał szef MSZ. Zaznaczył jednocześnie, że Polska zainteresowana jest też "jak najlepszymi relacjami z Francją, opartymi na silnych fundamentach wspólnych wartości i bogatej historii".

10:02

Do priorytetów szef MSZ zaliczył lepsze wykorzystanie Trójką Weimarskiego.  "Zależy nam na utrzymaniu bliskich relacji z Niemcami - naszym głównym partnerem w Unii Europejskiej, priorytetowym partnerem gospodarczym i ważnym sojusznikiem w ramach NATO" - mówił w Sejmie.  Szef MSZ ocenił, że miarą dobrej jakości relacji polsko-niemieckich były w 2016 roku wielokrotne spotkania polityków oraz jubileusz 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, z udziałem prezydentów obu krajów. "Dialog ten będziemy poszerzać. Jednocześnie oczekujemy od drugiej strony większej otwartości i zrozumienia dla polskich racji i naszego prawa do realizowania polskich interesów. Polska i Niemcy, zgodnie współdziałając i szanując się, mogą uczynić wiele dobrego dla odczuwającej skutki kryzysu ekonomicznego i politycznego Europy" - podkreślił.

10:00

Szef MSZ zaznaczył, że Polska pozostanie orędowniczką procesu rozszerzania UE. - Uważamy, że drzwi Europy powinny pozostać otwarte dla państw podzielających wizję współpracy demokratycznych krajów - kontynuował.

9:59

Zwrócił również uwagę na niezauważany - jego zdaniem - przez część polityków zachodnioeuropejskich polski wkład w "zarządzanie presją migracyjną ze Wschodu". "Ponad milion ludzi, głównie obywateli trapionej wojną i kryzysem gospodarczym Ukrainy, przebywa i pracuje w naszym kraju. Ta olbrzymia liczba pokazuje, że polska polityka w tej dziedzinie jest skuteczna, choć cele osiągamy innymi sposobami" - mówił Waszczykowski. Zaznaczył, iż "całkowicie nieuzasadnione są w tym świetle próby wymuszania zgody na relokację uchodźców groźbami ograniczenia dotacji unijnych dla Polski i innych krajów środkowoeuropejskich".

9:58

Szef MSZ odniósł się również do kryzysu migracyjnego. - Rzeka imigrantów płynąca do zachodniej Europy nie zmieni swojego biegu na skutek unijnych dyrektyw - mówił.  Podkreślił, że konieczne jest rozwiązywanie przyczyn migracji i skuteczniejsza ochrona granic zewnętrznych UE. Wskazał w tym kontekście m.in. na zaangażowanie polskich strażników granicznych i policjantów w Macedonii, Bułgarii, Grecji, Słowenii i na Węgrzech oraz na przekazywaną przez Polskę pomoc humanitarną dla "migrantów i uchodźców w Jordanii i Libanie". "W tym roku poważnie zwiększymy tę pomoc" - zapowiedział minister.

9: 56

W expose pojawił się również wątek gazociągu Nord Stream2. - Oczekujemy od UE wzmacniania bezpieczeństwa dostaw energii dla wszystkich państw członkowskich, a nie dominującego dostawcy, jak w przypadku gazociągu Nord Stream 2 - mówił. Jednocześnie zaznaczył, że  że jednym z celów strategicznych polskiej dyplomacji w bieżącym roku będzie "otwarcie dostępu do norweskich złóż gazu na Morzu Północnym". W tym kontekście - dodał minister - realizowane będą "projekty inwestycyjne służące wzmocnieniu niezależności energetycznej, zwłaszcza gazociąg Baltic Pipe".

9:55

"Unia musi stać się przestrzenią, gdzie poza swobodnym przepływem towarów, osób, usług i kapitału zapewniony będzie swobodny przepływ danych. (...) Polska będzie przy tym zabiegać, by korzyści z jednolitego rynku cyfrowego rozkładały się możliwie równomiernie w całej UE" - mówił.

9:54

Szef polskiej dyplomacji zapowiedział jednocześnie, że Polska będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusji o kształcie UE po Brexicie. Według niego w polskim interesie leży m.in. "przywrócenie w Unii centralnego miejsca państw członkowskich", zaś działania UE powinny "skupić się na tworzeniu podstaw wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwie obywateli i stawieniu czoła wyzwaniom migracyjnym".

9: 53

"Priorytetem będzie dla nas ochrona praw nabytych przez obywateli polskich mieszkających na Wyspach" - zapowiedział Waszczykowski. Zaznaczył, że prawa Polaków powinny być gwarantowane "bez względu na długość pobytu w Zjednoczonym Królestwie".

9: 52

Zaznaczył, że Polska uważa, iż rozmowy o Brexicie powinny "mieć charakter rzeczowy, wolny od emocji i koncentrować się na przyszłych relacjach Unii ze Zjednoczonym Królestwem". Relacje te - dodał minister - powinny być "bliskie, ale oparte na równowadze praw i obowiązków". Podkreślił również, że rezultat negocjacji "nie powinien sprzyjać dalszej dezintegracji Unii".

9: 51

Waszczykowskim nawiązał w swoim wystąpieniu do referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE , które okazało się wydarzeniem bezprecedensowym. - Zaprzeczyło ono powszechnemu przekonaniu, że proces integracji jest nieodwracalny - powiedział.

9:50

Priorytetem rządu jest naprawa Unii Europejskiej, a nie jej demontaż - oświadczył Witold Waszczykowski w Sejmie. - Powrót do Europy egoizmów narodowych byłby równie szkodliwy jak utopie integracyjne - uznał szef MSZ.

9: 49

"Za to właśnie społeczeństwa wystawiają negatywne cenzurki swoim elitom, dla których powinno się to stać wezwaniem do odbudowy relacji z obywatelami, nie zaś kwestionowania tych złych ocen" - dodał szef MSZ.

Zdaniem Waszczykowskiego, na trudne położenie UE złożyło się wiele przyczyn, w tym "pospieszne, nieliczące się z rzeczywistością inicjatywy, u podstaw których legły motywy ideologiczne, a nie dobro społeczeństw Unii". - Powstała przepaść pomiędzy elitami europejskimi, a obywatelami, którzy tracą poczucie, że mają realny wpływ na to, co dzieje się z ich krajami i z projektem integracyjnym - podkreślił.

9: 48

W ocenie szefa dyplomacji, najtrudniejszym wyzwaniem, z którym przyjdzie się zmierzyć w 2017 r., będzie przyszłość UE, która znalazła się w "niezwykle trudnym położeniu". - Naprawa UE jest priorytetem polskiego rządu - zaznaczył.

9: 47

"Nie będziemy bezpieczni zarówno jako państwo, jak i jako obywatele, póki nie położymy kresu terrorowi" - mówił.

9:46

Szef MSZ zadeklarował, że Polska dalej angażować się będzie w działania koalicji antyterrorystycznej. Waszczykowski podkreślił, że obecnie jesteśmy świadkami dramatycznej sytuacji na południe od Europy, a "dwuznaczna", nielicząca się z cierpieniami ludności cywilnej polityka Rosji wobec konfliktu syryjskiego "budzi zaniepokojenie". Jak dodał, dziś w większym niż dotychczas wymiarze zachowujemy czujność wobec zagrożenia terrorystycznego, choć Polska nie znajduje się wśród najbardziej zagrożonych atakami państw. Podkreślił, że zamachy wymierzone w naszych sojuszników, m.in. Niemcy, Francję, Belgię, Turcję, uderzyły w naszych sojuszników, a więc "były wymierzone także w Rzeczpospolitą".

9:45

Przedstawiając w Sejmie informację o zadaniach polskiej dyplomacji w 2017 r. Witold Waszczykowski stwierdził, że tym, co wywołuje dzisiaj dużo dyskusji, ale też niepewności, jest przyszłość porządku międzynarodowego w skali światowej. Jak mówił, "to prawda, że od 1945 roku wiele się zmieniło w globalnym układzie sił", ale tym, "co różni dzień dzisiejszy od minionych dziesięcioleci, jest dążenie niektórych państw" do podważenia obecnego porządku. "Osłabienie ładu międzynarodowego opartego na tych uniwersalnych zasadach może mieć charakter trwały, jeśli nie spotka się z reakcją ze strony społeczności międzynarodowej" - powiedział Waszczykowski. Podkreślił, że dla Polski i dla całego naszego regionu, "ciężko dotkniętego przez bezlitosny wiek XX, poszanowanie przez wszystkie państwa wartości i podstawowych zasad prawa międzynarodowego zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych ma znaczenie fundamentalne".

Dlatego - oświadczył szef MSZ - będą kontynuowane wysiłki, żeby już w czerwcu 2017 r. Polska została wybrana do grona niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - "jedynego organu o charakterze ogólnoświatowym, którego decyzje mają moc powszechnie obowiązującą, któremu społeczność międzynarodowa daje prawo i obowiązek reagowania w obronie pokoju i bezpieczeństwa na świecie".

9:44

Polski rząd z uwagą obserwuje proces krystalizowania się polityki zagranicznej administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. "Po moich niedawnych rozmowach z jego bliskimi doradcami jestem przekonany, że dotychczasowa owocna współpraca z USA będzie kontynuowana, będzie kontynuowana także współpraca z Kanadą" - zadeklarował.

9: 43

"O bezpieczeństwie Rzeczypospolitej i Europy myślimy w kategoriach transatlantyckich. Priorytetem pozostaje dla nas wzmocnienie współpracy Amerykanów i Europejczyków w dziedzinie bezpieczeństwa. Przywództwo polityczne i zaangażowanie wojskowe Stanów Zjednoczonych jest niezbędne dla zachowania wiarygodności i spójności NATO" - powiedział szef MSZ.

9: 42

"Amerykańskie siły zbrojne stają się coraz bardziej znaczącym czynnikiem bezpieczeństwa Europy Środkowej. W 2017 r. utrzymamy działania zmierzające do zwiększenia ich obecności w Polsce. Obejmą one budowę bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie, organizację ćwiczeń z udziałem brygady pancernej, która przybywa właśnie do Polski, a także pododdziału amerykańskich sił powietrznych stacjonującego w Łasku i Powidzu" - powiedział Waszczykowski.

9: 41

Priorytetem pozostaje dla Polski także wzmocnienie współpracy Amerykanów i Europejczyków w dziedzinie bezpieczeństwa. - W 2017 r. utrzymamy działania zmierzające do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce - zadeklarował w Sejmie szef MSZ Witold Waszczykowski.

9: 40

W ocenie szefa polskiej dyplomacji, konsekwentna postawa Polski "sprawiła, że jesteśmy postrzegani jako kraj zainteresowany nie tylko własnym bezpieczeństwem, ale również bezpieczeństwem innych" i "nasi sojusznicy postrzegają nas jako uczestnika gry zespołowej, którą jest zapewnienie bezpieczeństwa całemu regionowi". "W tym właśnie duchu działamy na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego, lecz także w basenie Morza Czarnego" - powiedział.

9: 39

Zdaniem Waszczykowskiego fakt, że Czarnogóra stanie się pełnoprawnym członkiem NATO "potwierdza utrzymanie przez NATO dotychczasowej polityki - gotowości do przyjęcia do swojego grona państw, które kierują się podobnym rozumieniem bezpieczeństwa europejskiego oraz podzielają te same wartości". "Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatni etap rozszerzenia Sojuszu" - powiedział Waszczykowski.

9: 38

Waszczykowski podkreślił też, że siła NATO "wynika z jedności i solidarności oraz z wierności wartościom spajającym naszą cywilizację" i "te cechy będziemy mieć na uwadze, dążąc do bezpieczeństwa terytorium sojuszniczego i stabilności naszego sąsiedztwa". "Najważniejszym instrumentem w tej mierze jest współpraca z krajami partnerskimi, m.in. z Ukrainą, Gruzją, Finlandią, Szwecją" - powiedział szef MSZ.

9:36

Szef MSZ mówił, że "o naszej wiarygodności sojuszniczej decyduje rozwój narodowych zdolności obronnych".  "Polska stawiana jest za wzór innym państwom członkowskim NATO, ponieważ poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa. Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do zalecanego przez NATO pułapu wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB, przy czym minimum 20 proc. tych wydatków przeznaczane jest na modernizację" - podkreślił.

9:34

Kluczowa z punktu widzenia Polski w kontekście zagranicznym jest polityka bezpieczeństwa . "W ostatnich latach przekonujemy się kolejny raz, że obrona zasad i wartości bywa skuteczna wyłącznie wtedy, gdy poparta jest siłą - nie tylko siłą moralną, ale także siłą wojskową, siłą sojuszy" - powiedział szef MSZ. "To jest nasz parasol bezpieczeństwa. Wzmacniamy jego konstrukcję, by był odporny na najgorsze ulewy. Stąd też, podobnie jak w minionym roku, polityka bezpieczeństwa będzie nadrzędnym priorytetem polskiej polityki zagranicznej" - oświadczył Waszczykowski

9:33

W swoim expose Waszczykowski nawiązał do celowego lub niezamierzonego zakłamywania faktów z historii Polski, a zwłaszcza  z przypadkami przedstawiania ofiar drugiej wojny światowej jako sprawców lub współwinnych. "Będziemy stanowczo dążyć, by położyć kres kłamstwom i manipulacjom historycznym i atmosferze przyzwolenia na nie" - zadeklarował.

9:32

Szef MSZ wspomniał również o relacjach z Polonią i Polakami przebywającymi zagranicą. "Budujemy z nimi relacje partnerskie, wspieramy szkolnictwo polonijne i nauczanie języka polskiego. Gdy trzeba, występujemy w obronie należnych im praw obywatelskich" - podkreślił.

9:31

9:30

Wśród zasług Polski wymienił jej zaangażowanie w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa Polski, regionu, Europy i świata. W tym kontekście wymienił misje NATO-wskie oraz unijne.

9:29

Według Waszczykowskiego, w realizacji celów polskiej polityki zagranicznej Polska skutecznie korzysta z mechanizmów współpracy dwustronnej: ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Niemcami oraz prowadząc dynamiczną politykę regionalną.

9:28

"W sprawach międzynarodowych, tak samo jak w krajowych, określiliśmy cele, na których zależy naszym obywatelom i ich właśnie bronimy" - podkreślił Waszczykowski.

9:26

Wśród zasług szef dyplomacji wymienił fakt, że dynamiki nabrała polityka wobec najbliższego sąsiedztwa, w tym wobec Europy Wschodniej. "W debacie na temat przyszłości projektu europejskiego, polski głos w UE jest słyszalny, a argumenty brane pod uwagę" - argumentował. W jego ocenie dowodem na to jest ostatnia wizyta kanclerz Angeli Merkel w Warszawie.

9:24

Według Witolda Waszczykowskiego,  podmiotowe traktowanie interesów polskich nie wyklucza troski: o przyszłość zjednoczonej Europy, bezpieczeństwo jej granic, stabilność europejskiego sąsiedztwa, silne i mocne relacje transatlantyckie.

9:22

"Potrafimy opracować taktykę, wyłożyć argumenty i przekonywać do swoich racji". "Potrafimy wytrzymać pierwszą falę niechęci, ataków, a nawet napaści. Budować koalicje i wygrywać" - dodał. Jego zdaniem tak było w sprawie tarczy antyrakietowej, obecności wojsk NATO-wskich w Polsce oraz problemu migracji.

9:20

Szef dyplomacji zaznaczył, że ubiegły rok przyniósł korzystne rozstrzygnięcia dla bezpieczeństwa Polski. W tym kontekście wymienił lipcowy szczyt NATO i jego historyczne postanowienia.

9:18

Witold Waszczykowski podziękował prezydentowi Dudzie i ministrom za harmonijną współpracę.

9:16

"Polska polityka zagraniczna zmieniła swój charakter. Przywróciliśmy jej podmiotowości i właściwą hierarchię priorytetów, przyjmując za punkt wyjścia szeroko rozumiane interesy naszego kraju" - ocenił szef polskiej dyplomacji.

9:14

Punktem wyjścia expose stały się osiągnięcia polityki zagranicznej z ubiegłego roku. - Polska dyplomacja zdała egzamin - zadeklarował Witold Waszczykowski.

9:13

Witold Waszczykowski rozpoczął od uroczystego powitania prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło.

9:12

Rozpoczęło się wystąpienie szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

9:05

Informacji ministra spraw zagranicznych będą przysłuchiwać  się m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, ministrowie oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

9:00

Zgodnie z planem wystąpienia szefa MSZ miało się rozpocząć o godzinie 9.00, ale nieco się opóźni.

8:58

Kolejni kluczowi partnerzy to jedenaście państw Trójmorza - od Estonii, Łotwy, Litwy po Bułgarię i Rumunię, a także kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Węgry, Czechy i Słowacja.

8:56

Wróćmy do wystąpienia szefa MSZ. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Witold Waszczykowski  delikatnie skorygował podejście do Wielkiej Brytanii. To wciąż kraj numer jeden na liście naszych priorytetów, ale szef MSZ rzadziej mówi o najważniejszym partnerze, częściej o wykorzystywaniu strategicznych okazji politycznych.

8:54

Zdaniem lidera Nowoczesnej, w polityce zagranicznej Polska powinna postawić na Francję i Niemcy, które stanowią "bazę Unii Europejskiej".

8:52

W kontekście dzisiejszego wystąpienia szefa MSZ gorzkich diagnoz nie szczędził lider Nowoczesnej Ryszard Petru. "Mam zasadnicze zastrzeżenie do polityki zagranicznej PiS - że Polska jest bez sojuszy i Polska jest samotna. To jest najbardziej smutne podsumowanie tego, co się dzieje" - ocenił na antenie TVN24.

8:51

Nie widzi też żadnych szans na ocieplenie stosunków z Rosją. Poza Europą stawia na Chiny, Japonię i Indie.

8:50

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że szef MSZ, w imię dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, przyjął strategię potępiania krytyki Donalda Trumpa.

8:48

Punktem wyjścia jest oczywiście teza, że to ma być "dobry rok w polskiej polityce zagranicznej".

8:46

Na temat tego, co powie dziś minister sporo już wiadomo. Reporter radia RMF FM Patryk Michalski ustalił, że Polska postawi przede wszystkim na współpracę z Wielką Brytanią, Niemcami i Francją.

8:44

Do expose coraz bliżej. Wszystko już niemal zapięte na ostatni guzik:

8:42

Tezy swojego wystąpienia członkom sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski przedstawił już wczoraj.

08:40  

Podczas swojego dzisiejszego wystąpienia - jak deklarował wcześniej wiceszef MSZ Konrad Szymański - Witold Waszczykowski pokaże całą paletę spraw, które polski rząd podjął w ostatnim roku i chce kontynuować w kolejnych latach. "Będą tam oczywiście wątki europejskie, natomiast ja w piątek będę w Sejmie mówił na temat polityki czysto unijnej, więc będzie do tego pewien aneks dotyczący integracji europejskiej" - sprecyzował Szymański.

8:40

8:35

Podczas przeprowadzonego pod koniec stycznia tak zwanego przeglądu resortów gabinetu premier Beaty Szydło, minister Waszczykowski zapewnił, że w 2017 roku polska dyplomacja będzie kontynuowała politykę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Według niego pod tym względem Polsce udało się osiągnąć status krajów Europy Zachodniej.

08:30

Bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i w Unii Europejskiej, integracja regionu, polityka wschodnia, ekonomiczne interesy Polski na świecie, a także sprawy konsularne i polonijne - na takie kierunki dyplomacji wskazał MSZ w przyjętych przez rząd na początku stycznia założeniach na ten rok.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy