Reklama

Episkopat Polski potępił antysemityzm

W liście pasterskim "Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów" polscy biskupi napisali, że "antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem niweczącym prawdę o chrześcijańskiej tożsamości". Kategorycznego potępienia tych zjawisk "nie można łagodzić przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy ideologiczne".

Autorzy listu apelują o "sprzeciw wobec ujawniających się niekiedy stereotypów na temat Żydów, a nawet antysemityzmu bez Żydów". Zachęcają też do opieki nad śladami religii i kultury żydowskiej w Polsce, a zwłaszcza nad zaniedbanymi cmentarzami. 

Wspominając o Zagładzie Żydów, zaplanowanej przez nazistowskie Niemcy, a zrealizowanej w dużej mierze na terenie okupowanej Polski, biskupi przyznają, że "barbarzyński wyrok wydany na naród żydowski spotykał się niekiedy z obojętnością pewnej części chrześcijan. Gdyby chrześcijanie i Żydzi praktykowali w przeszłości religijne braterstwo, więcej Żydów znalazłoby ratunek i pomoc ze strony chrześcijan. Tym bardziej na wdzięczną pamięć i szacunek zasługują ci chrześcijanie, których Żydzi nazywają ,,sprawiedliwymi wśród narodów świata".

Polscy biskupi podkreślili, że "dialog chrześcijańsko-żydowski nie może być nigdy traktowany jako 'religijne hobby' nielicznej grupy zapaleńców, lecz powinien coraz bardziej przenikać do głównego nurtu duszpasterstwa. 

"Wyrażamy nadzieję, że dialog katolicko-żydowski będzie służył przemianie oblicza naszej ziemi" - napisali członkowie Episkopatu Polski. 

List pasterski wydano z okazji 50-ej rocznicy ogłoszenia przez Sobór Watykański II deklaracji "Nostra aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Deklaracja zmieniła podejście Kościoła katolickiego do tych religii, a szczególnie do buddyzmu, islamu i judaizmu. 

Reklama

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama