Reklama

Reklama

Elżbieta ​Rafalska: Program 500 plus ma charakter demograficzny

Projekt ustawy wprowadzający program 500 plus ma charakter demograficzny; przy dobrej współpracy z samorządami uda nam się go sprawnie uruchomić, zgodnie z harmonogramem, na początku kwietnia - poinformowała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

"Jest to projekt odważny, śmiały, solidarnościowy z polskimi rodzinami i demograficzny" - powiedziała Rafalska na konferencji prasowej w kancelarii premiera. "Mam głębokie przekonanie, że przy dobrej współpracy z samorządami uda nam się sprawnie uruchomić program 500 plus i że stanie się to na początku kwietnia zgodnie z harmonogramem" - dodała.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem będzie objętych 3,7 mln dzieci.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Wniosek trzeba złożyć w gminie zamieszkania. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Reklama

Sejm wkrótce zajmie się projektem ustawy wprowadzającej

"Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy wprowadzającej program 'Rodzina 500 plus'" - zapowiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Od marca będą prowadzone szkolenia dla samorządów ws. programu.

"W projekcie ustawy (wprowadzającej program 'Rodzina 500 plus') jest zawarty przepis o tym, że samorządy otrzymują pieniądze na obsługę tego zadania. (...) W tym roku jest to 2 proc. całego transferu, który wynosi 17 mld zł, czyli mamy blisko 350 mln zł na obsługę tego zadania" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

"Przewidujemy, że od daty publikacji ustawy, już tydzień później pójdą pierwsze pieniądze do samorządów" - dodał.  

Zapowiedział szkolenia dla samorządowców, jak wprowadzać ustawę w życie. "To też jest ważne z punktu widzenia finansów samorządów. Dlatego, że one nie będą musiały wtedy wykupować takich szkoleń na rynku, czyli nie będą musiały ponosić dodatkowych kosztów. Z naszej strony taka deklaracja pada i jest podtrzymywana. Będziemy od początku marca takie szkolenia w każdym województwie przeprowadzać" - zaznaczył.

"Do końca lutego będziemy do wszystkich samorządów wysyłać podręcznik, który będzie tłumaczył w bardzo prosty sposób, jak tę ustawę wdrażać w życie" - zapowiedział Marczuk. 

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.

"Musi nas być stać na politykę rodzinną"

Przeznaczymy pieniądze na inwestycję bardzo opłacalną, o dużej stopie zwrotu: polskie rodziny - powiedziała minister pracy Elżbieta Rafalska. "Skoro poprzednia ekipa budowała najdroższe w Europe autostrady, to my dzisiaj mówimy, że musi nas stać na politykę rodzinną" - podkreśliła.

"Często pada takie pytanie: czy stać nas na finansowanie programu 'Rodzina 500 plus'? (...) Państwa polskiego nie stać na tolerowanie dalszej sytuacji związanej z demografią i polityką ludnościową. Trzeba instrumentów śmiałych i odważnych. Skoro poprzednia ekipa budowała najdroższe w Europe autostrady, to my dzisiaj mówimy, że musi nas być stać na politykę rodzinną. Polityka rodzinna jest polityką, która zawsze będzie kosztowała budżet państwa. My dzisiaj inwestujemy w bardzo opłacalną, o dużej stopie zwrotu inwestycję: w polskie rodziny" - powiedziała.

Dodała, że próg ukończenia 18. roku życia "jako moment, w którym tracimy uprawnienie do pobierania świadczenia wychowawczego, jest progiem utrzymanym i niezmiennym". "Każde wydłużenie okresu wypłacalności świadczenia 500 plus powodowałoby wzrost kosztów. Ta granica wieku jest stosowana (...) w innych krajach. Są nawet kraje, w których w 16. roku życia kończy się wypłata tego świadczenia" - powiedziała.

Zaznaczyła, że świadczenie będzie przysługiwało temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. "W przypadku naprzemiennej opieki, tam gdzie jest program wychowawczy, wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w których rodzicie sprawują nad tym dzieckiem opiekę" - powiedziała.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy