Reklama

Reklama

Ekspert: Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej opóźni wybory

Ewentualne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej oznaczałoby odłożenie o minimum trzy miesiące referendum oraz wyborów parlamentarnych. To pomogłoby PO; dałoby jej więcej czasu na polityczne rozgrywanie przeciwników z PiS - mówi Jakub Dymek z Krytyki Politycznej.

Ewentualne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej oznaczałoby odłożenie o minimum trzy miesiące referendum oraz wyborów parlamentarnych. Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma wysłuchać informacji o skutkach suszy. W poniedziałek premier Ewa Kopacz na pytanie, czy w związku z suszą dopuszcza ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, odpowiedziała, że będzie to jednym z tematów jej spotkania z ministrem rolnictwa.

"Ewentualne ogłoszenie stanu klęski żywiołowej pomogłoby oczywiście Platformie Obywatelskiej, a to dlatego, że każdy polityczny ruch, który oddala kolejne wybory od poprzednich, przegranych sromotnie przez Bronisława Komorowskiego daje im więcej czasu na polityczne rozgrywanie przeciwników z PiS" - ocenia Jakub Dymek z Dziennika Opinii Krytyki Politycznej.

Reklama

Jak mówi, dałoby to Platformie więcej możliwości "rozliczenia nierozliczonych spraw, takich jak SKOK-i", a także więcej czasu na kwestionowanie posunięć prezydenta Andrzeja Dudy"

"Ewentualność wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i 90 dni, które konstytucyjnie daje to Platformie na przygotowanie i wyegzekwowanie skutecznej kampanii wyborczej, jest w dzisiejszych realiach czasem niesamowicie cennym" - konkluduje.

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (m.in. stanu klęski żywiołowej) jest rozporządzenie rządu. Stan klęski żywiołowej ogłasza się na czas określony, niezbędny, by zapobiec następstwom tej klęski lub do usunięcia jej skutków, ale nie dłuższy niż 30 dni. Zgodę na przedłużenie może wydać Sejm.

Z konstytucji wynika, że w czasie stanu nadzwyczajnego oraz trzy miesiące po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, nie może odbyć się referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory parlamentarne, samorządowe i prezydenckie. Podczas stanu klęski nie mogą być zmienione: konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i instytucji samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze prezydenta oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

Wybory lokalne są możliwe tylko na obszarach, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Rząd może wprowadzić stan klęski żywiołowej na obszarze, gdzie do niej doszło, a także na terenach, na których wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki. Rada Ministrów stan klęski ogłasza z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody.

W swym rozporządzeniu rząd określa przyczyny decyzji, datę wprowadzenia oraz obszar i czas trwania stanu klęski żywiołowej, a także rodzaje niezbędnych ograniczeń wolności, praw człowieka i obywatela.

Rozporządzenie rządu musi znaleźć się w Dzienniku Ustaw oraz trafić do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Media są zobowiązane do podania informacji o wprowadzeniu stanu klęski.

Według konstytucji działania podjęte w wyniku ogłoszenia stanu klęski muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego działania państwa. Na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej władze mają możliwość czasowego ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy