Reklama

Reklama

Dzisiaj parlament należy do dzieci i młodzieży

Chcemy byście byli obywatelami Polski, Europy i świata - powiedziała minister edukacji Anna Zalewska podczas XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który w środę, jak co roku w Dniu Dziecka zebrał się w parlamencie. Zapowiedziała powołanie Rady ds. Młodzieży i Dzieci przy MEN.

Tematem przewodnim tegorocznej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży są miejsca pamięci, jako materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.

Młodych ludzi zebranych w sali plenarnej Sejmu przywitał marszałek Marek Kuchciński, który przekazał głos marszałkowi Sejmu Dzieci i Młodzieży Jakubowi Żebrowskiemu z Zespołu Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi. Ten uderzając trzy razy laską marszałkowską otworzył obrady izby.

Następnie głos zabrali goście specjalni. Jako pierwsza mówiła minister edukacji Anna Zalewska, która zadeklarowała, że chce by polska szkoła była bezpieczna, nowoczesna oraz szanująca przeszłość i tradycję.

Reklama

- Chcemy razem z waszymi rodzicami byście byli obywatelami Polski, obywatelami Europy, obywatelami świata. Chcemy żebyście świetnie znali matematykę - bo bez niej nie ma XXI wieku - informatykę, język obcy, ale również byście znali polską literaturę i czytali we fragmentach, ale byście w ogóle czytali. Jednocześnie chcemy żebyście znali swoją historię, bo wtedy czujecie sie ważni, dumni i bezpieczni, wtedy potraficie rozmawiać z rodzicami i dziadkami - powiedziała Zalewska.

- Chcemy z was, młodzieży, uczynić partnera do różnego rodzaju projektów, ustaw - zaznaczyła. Poinformowała, że decyzją premier Beaty Szydło powołana została przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Rada do spraw Młodzieży i Dzieci. - Wy będziecie stanowić tę radę. Ustalimy z marszałkami jaka będzie procedura wyłaniania co najmniej jednego delegata z każdego województwa - wyjaśniła. - My potrzebujemy was, a wy potrzebujecie nas - podkreśliła minister.

"Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zauważył, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Jak mówił, kiedy pyta młodzież, które z praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka uważa za priorytetowe, 90 proc. z nich wskazuje prawo do wyrażania własnego zdania.

- Młodzi ludzie mają potrzebę i to artykułują - poczucia partnerstwa, bycia wysłuchanym. Często jak kończą się wasze obrady, wy podejmujecie uchwały, wnioskujecie o podjęcie pewnych działań, a ja w wystąpieniach generalnych przypominam o tym, że trzeba się nad nimi pochylić. Życzę wam, żeby ten wasz głos był bardzo mocno słyszalny, ale też cała Polska za waszym przykładem mogła powiedzieć, że stawiamy na młodzież, bo warto - powiedział Michalak.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński zachęcał zaś młodzież, by była ambasadorami polskiej pamięci. Podkreślał, że gdyby nie pamięć nie istnielibyśmy jako jednostki, społeczeństwo, naród. Zaznaczył, że przeszłość jest źródłem wartości.

- Chciałbym państwa prosić, byście byli ambasadorami polskiej pamięci wobec waszych kolegów w szkołach, ale także ambasadorami przy wszystkich spotkaniach z koleżankami i kolegami z innych państw, którym możecie opowiedzieć polską historię - podkreślił Kamiński.

Życzenia od premier Beaty Szydło

Życzenia z okazji Dnia Dziecka złożyła na swoim profilu facebookowym premier Beata Szydło. "Kochane dzieci, to wy jesteście naszym całym światem. Jesteście pełni entuzjazmu, pełni radości - uczycie nas tego. Uczycie nas zachwytu z jakim poznajecie każdego dnia cały świat. To wy wymagacie od nas troski i opieki. Chcę Wam za to wszystko podziękować, chcę wam podziękować za waszą radość, za wasz entuzjazm. Z okazji waszego święta chcę wam życzyć wszystkiego najlepszego, dużo radości, wspaniałych chwil. Ale przede wszystkim chcę wam podziękować za to, że jesteście całym naszym światem" - powiedziała premier w zamieszczonym filmie.

Szydło zaprosiła na spotkanie i zabawę w najbliższą niedzielę do ogrodów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Celem XXII sesji jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej. Dlatego w tym roku zadaniem uczniów ubiegających się o mandat dziecięcego posła było podjęcie działań zmierzających do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W połowie maja spotkali się oni na posiedzeniach komisji problemowych, gdzie przy pomocy sejmowych legislatorów, opracowali projekt uchwały dotyczącej tematu bieżącej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wybrali też m.in. marszałków. Zdecydowano, że obrady 1 czerwca poprowadzą: Jakub Żebrowski (Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi), Kacper Szymczak (Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie) oraz Igor Żarnowski (II Liceum Ogólnokształcące w Piszu).

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku z inicjatywy prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Tematem sesji była "Wojna - zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa". Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne na terenie byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej.

W następnych sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży poruszano takie kwestie jak m.in. ekologia, ekorozwój, globalizacja, szkoła, samorząd uczniowski, praca dzieci. Od początku działalności dziecięcego Sejmu sesja nie odbyła się jedynie w 1999 roku.

Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Obecnie tego rodzaju dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Głównym organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Reklama

Reklama

Reklama