Reklama

Dziewięć nowych Pomników Historii. Andrzej Duda zdecydował

Mamy dziewięć nowych Pomników Historii. Decyzję podjął w piątek Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. - Każde pokazanie elementów naszego dziejowego i pokoleniowego dorobku ma ogromne znaczenie - zaznaczył prezydent.

Ze wpisanymi w piątek obiektami, na liście znajdują się 123 Pomniki Historii.

Nowe obiekty wpisane na listę to:

Reklama

  • Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej,
  • Zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie,
  • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach,
  • Zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Opatowie,
  • Zespół klasztorny Bernardynów w Radomiu,
  • Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym,
  • Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu,
  • Zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego w Tumie,
  • Gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie.

- Ta uroczystość jest dla mnie bardzo ważna, bo, w mojej służbie prezydenckiej pamięć historyczna, jej związek z naszą teraźniejszością, nasze korzenie mają niezwykle istotne znaczenie. Mają one, co oczywiste, niezwykle istotne znaczenie także dla budowania postaw, a tym samym także i dla przyszłości naszego kraju - powiedział prezydent. - Krótko mówiąc, dla rozwoju następnych pokoleń, dla budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, które dla mnie są niezwykle istotne - podkreślił Andrzej Duda.

Czytaj też: Kraków: Władze miasta chcą, by Nową Hutę uznano za pomnik historii

Nowe Pomniki Historii. Andrzej Duda: Mają znaczenie dla budowania postaw

Prezydent zwrócił uwagę, że "jak na ponad tysiąc lat tej historii mamy relatywnie niewiele zabytków". - Wiele wojen, które przetoczyły się przez nasze ziemie, w sposób straszliwy zniszczyło tę substancję naszego pokoleniowego dorobku, który powstawał tutaj, na tych ziemiach przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej Polskiej w szerokim tego słowa znaczeniu - mówił.

Jak podkreślił, pielęgnowanie tych pereł, które są i które bardzo często są ukryte, wręcz zapomniane, "ma ogromne znaczenie dla zrozumienia tej niezwykłej wartości, a zarazem wielkiej siły i tradycji, jaką mamy, z której nie tylko mamy prawo, ale wręcz obowiązek być dumni, i na której mamy obowiązek nadal budować".

Andrzej Duda zaznaczył, że "każde pokazanie tych właśnie elementów naszego dziejowego i pokoleniowego dorobku ma ogromne znaczenie". - Wielkości naszej kultury, naszej przynależności do kultury chrześcijańskiej, do szeroko pojętej społeczności chrześcijańskiej, społeczności - jak to mówimy - Zachodu - powiedział. - My zawsze byliśmy w sensie mentalnym, kulturowym częścią Zachodu. Byliśmy i jesteśmy - i te wszystkie świadectwa naszej kultury są tym elementem - zaznaczyl i dodał, że ukazują one właśnie, że nasz kraj leży w miejscu spotkania się różnych cywilizacji, różnych kultur; że miał on swoje bogactwo uznania i szacunku dla tych wielu przeplatających się prądów i elementów. - Świadectwa tego wszystkiego na naszych ziemiach cały czas się znajdują - mówił prezydent.

Prezydent podziękował wszystkim gospodarzom tych miejsc, "wszystkim tym, którzy dbają o te miejsca". Podziękował też wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu i jego współpracownikom "za realizowanie tego dzieła wydobywania tych obiektów, przedstawiania tych obiektów do tego, aby można było ten status Pomnika Historii tym obiektom przyznać".

W ocenie głowy państwa "obiektów na liście jest naprawdę dużo". - Ponad połowa z nich to obiekty, które zostały wpisane na listę Pomników Historii w okresie ostatnich ponad siedmiu lat- zaznaczył. - Jest to dla mnie powód do wielkiej satysfakcji i wielkiej radości, że taka właśnie polityka, jako element polityki historycznej i polityki swoistej dumy narodowej i państwowej jest realizowana - powiedział i dodał: "Mam nadzieję, że będzie kontynuowana także i w przyszłości".

Czytaj również: Spór o pamięć. Gdzie jest miejsce komunistycznych pomników?

Pomniki Historii. Co to?

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, "Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Prezydent RP może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, w rozporządzeniu określa się także jego granice". Wniosek do Prezydenta RP o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. 

Od roku 1994 do dziś Prezydent RP wpisał na listę Pomników Historii 123 obiekty. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Przewidziana jest też możliwość cofnięcia uznania zabytku za Pomnik Historii.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis Pomnika Historii na "Listę dziedzictwa światowego" w celu objęcia tego Pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. 

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Andrzej Duda | pomnik historii

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy