Reklama

Reklama

Dowództwo Generalne: Szykuje się rekordowy rok pod względem ćwiczeń

Ubiegły rok był rekordowy pod względem ćwiczeń, w którym wzięło udział polskie wojsko, plany na bieżący rok zakładają dalszy wzrost tych przedsięwzięć – podkreślił ppłk Marek Pietrzak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem ćwiczeń, w którym wzięło udział polskie wojsko, plany na bieżący rok zakładają dalszy wzrost tych przedsięwzięć – podkreślił ppłk Marek Pietrzak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pietrzak przypomniał, że większa intensywność szkoleń, w tym sojuszniczych i partnerskich, to odpowiedź na niestabilną sytuację u granic Polski i NATO.

W minionym roku DGRSZ i podległe mi jednostki przeprowadziły ponad 200 ćwiczeń, w tym 138 narodowych i 70 międzynarodowych. - Był to prawie 40-procentowy wzrost aktywności szkoleniowej w porównaniu z rokiem poprzednim. Na polskich poligonach szkoliło się ponad 16 tys. żołnierzy z 18 państw. Wszystkie te przedsięwzięcia organizowane były w układzie połączonym, czyli przy współudziale różnych rodzajów sił zbrojnych - podkreślił ppłk Pietrzak.

Reklama

W tym roku polscy żołnierze wezmą udział w blisko 300 ćwiczeniach i szkoleniach, w tym w ponad 150 międzynarodowych, w kraju i za granicą.

- Stanowi to ponad stuprocentowy wzrost aktywności szkolenia międzynarodowego w stosunku do roku poprzedniego - zaznaczył Pietrzak.

We wspólnych ćwiczeniach w Polsce wezmą udział żołnierze z ponad 20 krajów, najwięcej z Francji, Kanady, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

Za największe wyzwanie Dowództwo Generalne uznaje ćwiczenie "Anakonda", które poprzedzi szczyt NATO w Warszawie. Ćwiczenie jest przygotowywane przez Dowództwo Operacyjne RSZ, ale - zaznaczył Pietrzak - "znakomitą większość narodowego wkładu będą w nim stanowili żołnierze jednostek podległych Dowództwu Generalnemu".

Manewry w ramach "Anakondy" odbędą się na wszystkich poligonach w kraju, na lądzie, morzu oraz w powietrzu. Będzie to sprawdzian współdziałania armii i układu pozamilitarnego z państwami NATO.

Pietrzak przypomniał, że ważnym elementem zwiększania interoperacyjności są prowadzone od 2014 roku wspólne szkolenia z pododdziałami sojuszniczymi. W ubiegłym roku na polskich poligonach w tej formie szkolenia wzięło udział ponad 3 tys. żołnierzy z Francji, Kanady, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. Były to pododdziały piechoty lekkiej i zmotoryzowane, wojska powietrznodesantowe, czołgiści i lotnicy. Ta forma działalności szkoleniowej będzie kontynuowana również w bieżącym roku.

DGRSZ zapowiada też na bieżący rok intensywne szkolenie rezerw oraz ochotników na kursach przygotowawczych na potrzeby korpusu szeregowych. Wzrośnie liczba szkolonych - z ok. 14 tys. w 2015 r. do 36 tys. w roku bieżącym. Rezerwiści będą ćwiczyć w zwartych pododdziałach. Po raz pierwszy złożony z rezerwistów zwarty batalion obrony terytorialnej wziął udział w największym ubiegłorocznym ćwiczeniu polskiego wojska - Dragon-15 - jesienią ub.r., gdzie współdziałał z wojskami operacyjnymi.

Domeną Dowództwa Generalnego RSZ jest szkolenie, przygotowanie wojsk, zarówno operacyjnych, jak i rezerwy. DGRSZ to największe dowództwo, podlegają mu wszystkie rodzaje sił zbrojnych i blisko 90 proc. potencjału sił zbrojnych.


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy