Reklama

Reklama

"Doszliśmy do bezprecedensowego etapu". Naukowcy interweniują u szefowej KE

Przedstawiciele środowiska naukowego i organizacji pozarządowych, zajmujący się kwestiami praworządności i ochrony praw człowieka, skierowali list otwarty do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen "w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce". Apelują w nim o "podjęcie natychmiastowych działań w celu powstrzymania rosnącego chaosu prawnego w Polsce". List opublikowało Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Pod listem podpisało się kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się kwestiami praworządności i ochrony praw człowieka, na czele z Leszkiem Balcerowiczem, przewodniczącym rady FOR. 

Zdaniem sygnatariuszy listu, "Od momentu wszczęcia przez Komisję Europejską, w kwietniu 2019 r., trzeciego postępowania dotyczącego powtarzających się ataków polskich władz na praworządność, sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu".

"Doszliśmy obecnie do bezprecedensowego etapu, w którym polscy sędziowie poddawani są represjom w postaci licznych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych, a także innych sankcji, w reakcji na stosowanie prawa Unii zgodnie z interpretacją Trybunału Sprawiedliwości lub kierowanie przez nich pytań prejudycjalnych" - zwracają uwagę autorzy listu.

"Co więcej, polskie władze otwarcie podważają znaczenie ostatnich wyroków TSUE i, pozostającej poza ich wpływami, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego" - alarmują przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. 

Apel do szefowej KE

Reklama

Apelują do Ursuli von der Leyen o "podjecie natychmiastowych działań celu powstrzymania rosnącego chaosu prawnego w Polsce". 

Autorzy listu zwracają się z prośbą do szefowej KE o "skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości wniosku o zarządzenie środków tymczasowych w sprawie Komisja przeciwko Polsce (C-791/19), rozpoznawanej obecnie przez TSUE". 

"Brak środków tymczasowych pozwala władzy otwarcie represjonować sędziów - podejmujących próby stosowania i egzekwowania prawa Unii - przy pomocy dwóch instytucji, które de facto kontroluje: Izby Dyscyplinarnej i Krajowej Rady Sądownictwa" - podkreślają. 

"Czas najwyższy zaakceptować fakt, że mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo Unii przestało działać. Wobec tego, zanim ulegnie ona dalszemu pogorszeniu, lub dojdzie do wywołania nieodwracalnej szkody, niezbędne jest zarządzenie środków tymczasowych" - alarmują.

"Ataki bez precedensu w historii UE"

"Ataki na niezawisłość sędziowską, które obserwujemy obecnie w Polsce, nie mają precedensu w historii Unii Europejskiej. Chaos prawny, jaki z pewnością nastąpi, będzie pokłosiem jawnego i celowego ignorowania przez polskie władze obowiązków nałożonych na rządzących tak przez unijny, jak i polski system prawny. W przypadku braku natychmiastowej reakcji na te zdarzenia - w postaci zarządzenia środków tymczasowych - nie będziemy mieć wątpliwości, że będzie to początek końca wspólnego i wzajemnie powiązanego systemu prawnego Unii Europejskiej" - przestrzegają podpisani pod listem.

Pełna treść listu jest dostępna na stronie internetowej Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy