Reklama

Dostępność Plus. Jakie zmiany w 2021 roku?

Choć większość przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obowiązuje już od 30 września 2019 r., to pozostała cześć jej przepisów wchodzi w życie stopniowo. Jakich zmian należy spodziewać się w 2021 r.? Kim jest koordynator do spraw dostępności i jaka jest jego rola? Odpowiadamy poniżej.

Zanim jednak przejdziemy do omawiania poniższych kwestii, warto na samym początku przypomnieć, kim są osoby o szczególnych potrzebach. Nie są to tylko osoby niepełnosprawne, z trwałym lub czasowym ograniczeniem w ruchu, ale również seniorzy, kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym czy rodzice z małymi dziećmi.

Ustawa jest kluczowym elementem  programu Dostępność Plus. Cel programu jest prosty - zapewnić swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym wszystkim, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Reklama

Program wspiera poprawę dostępności w ośmiu obszarach, takich jak architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność przedsiębiorstw i koordynacja. A realizacja tych inwestycji jest możliwa, m.in. dzięki Funduszom Europejskim.

Jakie zmiany w 2021 roku?

Przepisy, które wejdą w życie w 2021 roku dotyczyć będą 4 obszarów:

·        Raportowanie dostępności - do 31 marca, a następnie co kolejne 4 lata  - każdy podmiot publiczny będzie musiał sporządzić raport, w którym przedstawi działania zmierzające do poprawy dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.

·        Certyfikacja dostępności dla przedsiębiorców i NGO - przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe będą mogły otrzymać potwierdzenie, że w prowadzonej działalności spełniają kryteria dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

·        Wnioski o zapewnienie dostępności i skarga na brak dostępności - od 6 września - będzie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności do instytucji publicznej. Jeżeli dany podmiot jej nie zapewni, wówczas będzie można złożyć na nią skargę za brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dzięki temu osoby o szczególnych potrzebach zyskają lepszy dostęp np. do informacji czy usług publicznych.

·        Zlecanie lub powierzanie zadań przez podmioty publiczne - od 20 września - każda instytucja publiczna, która będzie realizować umowę lub zamówienie np. z firmą prywatną, jest zobowiązana do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności. Dzięki temu istnieje pewność, że dostarczony projekt lub usługa będą wpisywać się w wymagania osób o szczególnych potrzebach.

Kim są koordynatorzy ds. dostępności?

Koordynator dostępności to osoba, która w danej instytucji publicznej - np. w urzędzie czy sądzie - odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystko po to, by zapewnić im lepszy dostęp do świadczonych usług. Choć nie w każdej organizacji musi być koordynator, to jednak warto kogoś takiego wyznaczyć.

Koordynator powinien być "opiekunem" tematu dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot. Powinien zadbać np. o udostępnianie oferty bądź regulaminów w sposób dopasowany  do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących. Osoby wyznaczone na koordynatorów w swoich organizacjach mogą sięgnąć po "Niezbędnik koordynatora dostępności" ze strony: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Takie działania na rzecz dostępności są konieczne. Tym bardziej, że zarówno w Polsce, jak i na całym świecie zwiększa się populacja osób starszych i osób mających problemy w poruszaniu się. Oznacza to, że coraz więcej osób będzie borykało się z trudnościami poznawczymi czy ruchowymi. Dzięki m.in. Funduszom Europejskim realizowane są przedsięwzięcia, które znacząco podnoszą komfort życia wielu grup, w tym na przykład seniorów, osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami ruchowymi.

Źródłami finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji programu są Fundusze Europejskie, fundusze norweskie i EOG oraz środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

Więcej informacji na stronie: dostepnoscplus.gov.pl


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy