Reklama

Reklama

Dariusz Piontkowski powołany na sekretarza stanu w MEN

Były minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - poinformował resort na Twitterze. Sekretarzem stanu jest też ponownie Marzena Machałek.


Machałek został również powołana na pełnomocnika rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej i kształcenia zawodowego.

W kierownictwie resortu pozostał Maciej Kopeć jako podsekretarz stanu.

"Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem przekazać powołania pana premiera Mateusza Morawieckiego dla dwóch wiceministrów edukacji. Pan Dariusz Piontkowski i pani Marzena Machałek to wybitni eksperci, którzy do tej pory się świetnie troszczyli o rozwój oświaty, będą wspaniałym wsparciem dla naszych dalszych dążeń na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. W składzie kierownictwa ministerstwa pozostaje w dalszym ciągu również pan Maciej Kopeć, z czego się bardzo cieszę" - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Reklama

Zobacz też: Dyrektorzy szkół wiedzą najlepiej, jaka jest sytuacja

Piontkowski był ministrem od czerwca ubiegłego roku

Dariusz Piontkowski ma 56 lat. Jest historykiem, absolwentem Wydziału Humanistycznego białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie to samodzielna uczelnia - Uniwersytet w Białymstoku). Następnie skończył podyplomowe studia menadżerskie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, podyplomowe studia z zarządzania kadrami w administracji publicznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku i studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. W latach 1994-2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie marszałek województwa podlaskiego. W 2010 r. ponownie został radnym województwa.

Jest posłem na Sejm VII i VIII kadencji. Był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od 4 czerwca 2019 r. do 20 października 2020 r. był ministrem edukacji narodowej.

Marzena Machałek nieprzerwanie w Sejmie od 2006 roku

Marzena Machałek ma 60 lat. Jest polonistką. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. Pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze, była dolnośląskim wicekuratorem oświaty.

Od 2006 r. nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm RP. Od początku swojej pracy parlamentarnej zasiadała w komisjach i podkomisjach zajmujących się m.in. sprawami oświaty i samorządu terytorialnego, była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od marca 2017 r. jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Maciej Kopeć ma 58 lat. Jest historykiem, absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1991 r. związany był z XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie przez dziesięć lat był wicedyrektorem szkoły. Był też zachodniopomorskim kuratorem oświaty i radnym Rady Miasta Szczecina. Od stycznia 2016 r. jest podsekretarzem stanu w MEN.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy