Reklama

Reklama

"Damy radę", "Mucha nie siada", "Hańba", "Nie pozwalacie wejść". Burzliwe obrady w Sali Kolumnowej

Stenogram z posiedzenia Sejmu, które zapoczątkowało trwający wciąż kryzys parlamentarny, pokazuje, jak burzliwe były obrady w Sali Kolumnowej. Posłowie przekrzykiwali się, a marszałek nie pozwalał na zgłaszanie wniosków formalnych. Ignorował również informacje, że na salę nie może się dostać część posłów.

Stenogram z 33. posiedzenia Sejmu pojawił się w tym tygodniu na stronach izby. Poniżej prezentujemy jego fragmenty - w części rozgrywającej się już w Sali Kolumnowej.

Przypomnijmy, że marszałek Marek Kuchciński przeniósł tam obrady ze względu na to, że opozycja blokowała mównicę na sali plenarnej.

Opozycja uważa, że posiedzenie w Sali Kolumnowej odbyło się z naruszeniem regulaminu Sejmu, a zatem głosowanie nad budżetem jest nieważne.

Fragmenty posiedzenia:

Marszałek: W związku z niemożliwością przeprowadzenia głosowania za pomocą urządzenia do liczenia głosów na podstawie art. 188 ust. 3 regulaminu Sejmu zarządzam głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez posłów sekretarzy. Przepraszam wszystkich państwa posłów za te niedociągnięcia.

Reklama

(Głos z sali: Nie ma za co.)

(Głos z sali: Damy radę.)

-----

Marszałek: Proszę posłów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego w celu pobrania protokołów głosowania...

(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, wniosek formalny.)

...a następnie o zajęcie miejsc w wyznaczonych sektorach. Jednocześnie w skład komisji skrutacyjnej powołuję posłów sekretarzy Agatę Borowiec i Sylwestra Tułajewa.

(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, wniosek formalny. Czy byłby pan uprzejmy wysłuchać, o co proszę?)

Przechodzimy...

(Poseł Sławomir Nitras: Wniosek formalny, panie marszałku. Pan nie wpuszcza posłów. Są posłowie, którzy chcieliby wejść.)

(Głos z sali: Cicho!)

(Głos z sali: Panie marszałku, okazuje się...)

Przechodzimy do głosowania.

Proszę... (Poruszenie na sali)

-----

Marszałek: Wysoki Sejmie! Zgodnie z przegłosowanym wnioskiem formalnym przechodzimy do rozpatrzenia wniosków mniejszości od 5. do 242. oraz poprawek od 10. do 34., od 36. do 47., od 49. do 64., 66. i 67., od 71. do 93., od 96. do 103. i od 106. do 109.

(Poseł Joanna Mucha: Sprzeciw, panie marszałku.)

(Poseł Sławomir Nitras: Zgłaszamy sprzeciw.)

Komisja wnosi o odrzucenie tych poprawek. Przystępujemy do głosowania.

(Poseł Joanna Mucha: Głosy są liczone na odwal.)

(Głos z sali: Mucha nie siada.)

Kto z pań i panów jest za przyjęciem ww. wniosków mniejszości i poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

(Głos z sali: Nielegalne! Nielegalne! Nielegalne!)

(Poseł Sławomir Nitras: Tu nie ma możliwości zabrania głosu.)

-----

Marszałek: Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Jest informacja, że tu nie głosują posłowie.)

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1094, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę.

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nie pozwalacie wejść posłom. Kto jest sekretarzem posiedzenia?)

Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę.

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Proszę mnie przepuścić.)

Kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę.

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Podstawiacie państwo fałszywe osoby, aby uzyskać kworum.)

Podaję wyniki głosowania nad całością projektu ustawy budżetowej. W głosowaniu udział wzięło 236 posłów. Za głosowało 234 posłów, przeciw - 2, nikt się nie wstrzymał.

(Oklaski, zebrani wstają)

(Posłowie skandują: Demokracja! Demokracja! Demokracja!)

Informuję, że Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2017. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

-----

(Poseł Zbigniew Sosnowski: Proszę mnie przepuścić do przodu. Chcę przejść do przodu.)

(Głos z sali: Po cholerę.)

(Poseł Zbigniew Sosnowski: Pokazuję legitymację. Jako poseł mam prawo być na sali sejmowej.)

(Głos z sali: Jesteś.)

(Poseł Joachim Brudziński: Tam są miejsca.)

(Poseł Zbigniew Sosnowski: Chcę grzecznie zaczekać, mam prawo.)

(...)

(Poseł Zbigniew Sosnowski: Skończyło się głosowanie, chcę przejść w sprawie formalnej.)

(Głos z sali: Do marszałka chcesz się przytulić?)

(Poseł Zbigniew Sosnowski: Panie marszałku, skończyło się głosowanie, chciałbym przejść.)

-----

Marszałek: Kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę.

(Poseł Zbigniew Sosnowski: Jest blokowane przejście.)

Ogłaszam wyniki.

(Poseł Zbigniew Sosnowski: To jest hańba.)

-----

Marszałek: Zamykam posiedzenie. (Oklaski)

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Głosy z sali: Brawo!)

Cały stenogram na stronach Sejmu

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy