Reklama

Reklama

Czy sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku? Sondaż CBOS

46 proc. badanych, czyli tyle samo co w marcu uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a 36 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 3 punkty procentowe) - wynika z najnowszego badania CBOS przeprowadzonego w dniach 5-12 kwietnia.

46 proc. badanych, czyli tyle samo co w marcu uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a 36 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 3 punkty procentowe) - wynika z najnowszego badania CBOS przeprowadzonego w dniach 5-12 kwietnia.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

"Odsetek pesymistów jest mniejszy niż w marcu, ale nie tak niski jak w pierwszych miesiącach tego roku" - wskazali autorzy badania.

Z badania wynika, że ogólną sytuację w kraju dobrze oceniają potencjalni wyborcy obozu rządzącego - 81 proc. osób, które w ewentualnych wyborach zagłosowałyby na Prawo i Sprawiedliwość, jest zadowolonych z obecnego kierunku rozwoju kraju. Dobre oceny przeważają także wśród zwolenników ruchu Kukiz’15 - 61 proc. zadowolonych.

Reklama

Z kolei wśród badanych, którzy w wyborach poparliby Platformę Obywatelską, Sojusz Lewicy Demokratycznej lub Nowoczesną, więcej jest tych, którzy negatywnie oceniają obecną sytuację w Polsce (odpowiednio: 70 proc., 80 proc. i 72 proc.).

CBOS podał, że w stosunku do marca polepszyła się także ocena sytuacji gospodarczej w kraju - 57 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe) ocenia ją pozytywnie.

Trzech na dziesięciu respondentów (29 proc.) sądzi, że stan polskiej gospodarki jest przeciętny - ani dobry, ani zły, a 9 proc. (spadek o 3 punkty) ocenia go negatywnie.

Niemal takie same jak w poprzednich miesiącach pozostały oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. 63 proc. uznaje go za dobry, 6 proc. jako zły, a 31 proc. uważa, że żyje im się przeciętnie - ani dobrze, ani źle. "Wartości tego wskaźnika utrzymują się na dość stabilnym poziomie od początku bieżącego roku" - wskazał CBOS.

Z kolei w stosunku do marca pogorszyły się oceny sytuacji w zakładach pracy. Obecnie dwie trzecie zatrudnionych uznaje ją za dobrą (68 proc. - spadek o 2 punkty procentowe), jedna piąta - za przeciętną (20 proc. - spadek o 2 punkty), a jedna dziesiąta określa ją jako złą (10 proc. - wzrost o 3 punkty).

Jak wskazuje CBOS lepsze oceny dotyczące wszystkich wymiarów życia publicznego skłonni są wyrażać przede wszystkim badani o poglądach prawicowych i respondenci częściej uczestniczący w  praktykach religijnych, a także osoby lepiej oceniające swoje warunki materialne, częściej też mężczyźni niż kobiety.

Lepsze oceny poziomu życia własnego i rodziny występują wśród respondentów młodszych, mających wyższe wykształcenie, uzyskujących wyższe miesięczne dochody per capita oraz wśród mężczyzn.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy