Reklama

Reklama

Czy Polacy popierają rząd Mateusza Morawieckiego? Najnowszy sondaż

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, gabinet Mateusza Morawieckiego ma więcej przeciwników niż zwolenników. W przybliżeniu tylko co trzeci Polak popiera rząd. 44 proc. badanych deklaruje się jako jego przeciwnicy.

CBOS w swoim opracowaniu zauważa, że wskazania poparcia dla rządu uzyskane w badaniu marcowym są niemal takie same jak w lutym - wtedy też 32 proc. ankietowanych poparło rząd. W ciągu ostatniego miesiąca również liczba przeciwników rządzącego gabinetu praktycznie się nie zmieniła (44 proc., wzrost o jeden punkt proc.). Obojętność wobec rządu wyraziło 21 proc. respondentów, co oznacza spadek o jeden punkt proc.

"Również działalność rządu Mateusza Morawieckiego w dalszym ciągu częściej oceniana jest negatywnie niż pozytywnie, przewagę głosów negatywnych w tym wymiarze ocen notujemy od października 2020 r. W ciągu ostatnich trzydziestu dni praktycznie nic nie zmieniło się w tym zakresie - liczba osób pozytywnie oceniających wyniki działalności rządu pozostaje taka sama jak w lutym (39 proc.), zaś o jeden punkt proc. przybyło osób oceniających efekty działalności rządu negatywnie (51 proc.)" - pisze CBOS w opracowaniu z badań.

Reklama

Ocena działań na rzecz gospodarki

Centrum konkluduje też, że oceny polityki gospodarczej rządu Mateusza Morawieckiego od jesieni 2020 r. "pozostają w większości krytyczne". "W marcu opinie na ten temat utrzymują się na takim samym poziomie, jak miesiąc wcześniej" - dodają badacze CBOS.

Według nich co trzeci Polak uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (35 proc., wzrost o 1 pkt w porównaniu do lutego), zaś więcej niż co drugi ma przeciwne zdanie na ten temat i sądzi, że polityka gospodarcza rządu nie daje takich nadziei (54 proc., wynik bez zmian). Co dziewiąty z badanych nie podejmuje się oceny (11 proc., spadek o 1 pkt).

"Spośród ocen rządu relatywnie mniej krytyczne są opinie na temat osoby premiera. Choć również w tym zakresie od jesieni 2020 r. przeważają opinie negatywne, to jednak różnica zdań jest minimalnie niższa, niż w przypadku pozostałych ocenianych aspektów funkcjonowania rządu" - zauważają badacze Centrum.

CBOS podaje, że tak jak w lutym, prawie dwie piąte respondentów (39 proc.) wyraża zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, zaś niespełna połowa (48 proc.) jest z tego powodu niezadowolona, a 13 proc. nie ma zdania na jego temat. "W ciągu ostatnich czterech miesięcy społeczny odbiór premiera Mateusza Morawieckiego praktycznie się nie zmienił" - podsumowuje CBOS.

Dramatyczne różnice w zależności od wieku respondentów

Badacze analizując te dane dochodzą do wniosku, że "od jesieni 2020 r., po fali protestów przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w notowaniach rządu utrzymuje się przewaga głosów krytycznych".

Ponadto CBOS zauważa: "Dość dramatycznie różnią się oceny rządu w zależności od wieku, wygląda to jakby - może jeszcze nie trwale, ale już nie efemerycznie - politycznie Polska podzieliła się na 'starą' i 'młodą', a obecna władza utraciła kontakt z najmłodszą częścią społeczeństwa".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" realizowano od 1 do 11 marca 2021 r. na próbie liczącej 1154 osób (w tym: 44,5 proc. metodą CAPI, 41,2 proc. - CATI i 14,3 proc. - CAWI).

Przeprowadzono je w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy