Reklama

Reklama

Część emerytów musi uważać. ZUS wprowadza ważne zmiany od grudnia

Od grudnia 2022 roku obowiązywać będą nowe limity zarobkowe dla dorabiających emerytów i rencistów. Uważać muszą przede wszystkim osoby, które nie przekroczyły wieku emerytalnego, a pobierają świadczenie. Zbyt wysokie zarobki mogą doprowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS. Ile będzie można dorobić do emerytury oraz renty od grudnia 2022 roku?

Czym są limity dorabiania do emerytury?

Osoby pobierające z ZUS świadczenia emerytalne oraz rentowe mają prawo do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Ważne jest jednak to, aby dochody z tego tytułu mieściły się w określonych progach. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, i zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

Grudzień 2022 roku to miesiąc, w którym limity zarobkowe dla emerytów ulegają zmianie.

Kogo obowiązują limity dorabiania do emerytury?

Trzeba pamiętać, że limity nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów. Dochody z tego tytułu muszą kontrolować tylko seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego - dla kobiet wynosi on 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat. Po przekroczeniu wskazanego wieku można zarabiać na emeryturze lub rencie bez żadnych ograniczeń. 

Reklama

Ponadto limity dorabiania do emerytury lub renty nie dotyczą również: 

  • osób mających prawo do emerytury częściowej, 
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rentę rodzinną po tych inwalidach; 
  • osób posiadających prawo do renty inwalidy wojskowego lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć była związana z pełnioną służbą wojskową;
  • osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Ile można dorobić do emerytury od grudnia 2022? ZUS wprowadza nowe limity

W trzecim kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 6480,67 złotych, czyli o 324,42 zł miesięcznie więcej niż w drugim kwartale. Oznacza to, że od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. przy przychodzie wyższym niż 4536,50 zł (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8424,90 (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) zostanie zawieszone.

Warto przypomnieć, że od września do listopada 2022 r. te limity były niższe. Wynosiły odpowiednio 4309,40 zł i 8003,20 zł. Zmiana limitu w grudniu jest więc dobrą informacją dla pracujących emerytów, którzy będą mogli dorabiać więcej.

Dlaczego emeryci dorabiają do emerytury?

W 2021 roku liczba osób, które podejmowały pracę, będąc równocześnie na emeryturze, wyniosła 812,9 tys. osób. Jest to aż o 271 tys. osób więcej niż 10 lat temu. Niektórzy z emerytów decydują się na taki krok, aby zapełnić swój wolny czas, jednak spora ilość z nich jest do tego zmuszona ze względu na swoją sytuację finansową. Pracujących emerytów najczęściej możemy spotkać wśród:

  • ochroniarzy,
  • dozorców,
  • szatniarzy,
  • kierowców,
  • opiekunów do dzieci i osób starszych,
  • gosposi.

Zobacz też:

Emerytury w 2023 roku. Ile wyniosą trzynastki i czternastki? Kiedy wypłaty?

Podwójna emerytura przysługuje trzem grupom osób. Czy jesteś w jednej z nich?

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy