Reklama

Reklama

Czekasz na dodatek węglowy? Przez nowe zasady 3 tys. zł dostaniesz później. Jest nowy termin

Dodatek węglowy po nowemu. Opublikowana we wtorek ustawa o wsparciu odbiorców ciepła już obowiązuje i wprowadza sporo zmian. Między innymi ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych, które do ogrzewania nie używają "czarnego złota". Zmienia się również termin wypłat dodatku węglowego. Kiedy należy spodziewać się pieniędzy?

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła przewiduje m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Ustawa wprowadza zmiany w dodatku węglowym, o który Polacy mogą starać się już od ponad miesiąca.

Kiedy wypłaty dodatku węglowego? Nowe zasady

Ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego. Do tej pory był to miesiąc, teraz termin wypłaty dodatku węglowego to 60 dni od dnia złożenia wniosku. Nowa ustawa wprowadza normę intertemporalną co oznacza, że zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach

Reklama

Norma intertemporalna ma ogromne znaczenie w przypadkach, kiedy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z określonego adresu. Jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem. Zasada obejmuje osoby, które chciały wykorzystać lukę w poprzednich przepisach

CZYTAJ TAKŻE: Ważne zmiany w dodatku węglowym. Czy wszyscy dostaną 3 tys. zł?

Zmiany mają charakter "uszczelniający" i doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek węglowy. Trzy tysiące zł jest przyznawane wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski z tym samym adresem po prostu nie będą rozpatrywane. 

Wniosek o dodatek węglowy: do kiedy złożyć?

Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Aby ubiegać się o dodatek węglowy, należało zgłosić źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dopiero po tym można złożyć wniosek o dodatek węglowy do 30 listopada 2022 roku. Wniosek o dodatek węglowy można pobrać TUTAJ

Średnia cena ciepła i rekompensaty

Opublikowana we wtorek ustawa wprowadza również nowe przepisy dotyczące wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego. Wprowadzony zostaje obowiązek ustalenia ceny ciepła, tak zwanej średniej ceny ciepła z rekompensatą. Mowa o 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Z

Takie wartości mają oznaczać średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

CZYTAJ TAKŻE: Problemy z wypłatą dodatku węglowego. Kiedy dostaniesz 3 tys. zł? "Pieniędzy nie ma"

System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r. Obejmie jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów jak wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych czy placówek systemu ochrony zdrowia.

System rekompensat obejmie również placówki systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego czy spółdzielni socjalnych

Dodatek energetyczny: maksymalnie 3 tys. zł

Dodatek węglowy to nie jedyna finansowa pomoc, której wysokość wynosi 3 tys. zł. Na takie wsparcie, w ramach dodatku energetycznego, mogą liczyć właściciele gospodarstw, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

Dodatek energetyczny to także 1 tys. zł wsparcia dla ogrzewających drewnem. Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy 2 tys. zł. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dodatek energetyczny, podobnie jak dodatek węglowy, będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania

Luźniejsze przepisy dotyczące jakości paliw

Ustawa wprowadza jeszcze jedną bardzo ważną zmianę. Kryzys energetyczny sprawił, że rząd otwiera furtkę do nietypowych rozwiązań, by sobie z nim poradzić. Mowa o zapisie o jakości paliw

Ten wprowadza możliwości odstąpienia od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Takie odstąpienie można wprowadzić na okres dwóch lat

Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Kolejny przepis w ustawie pozwala ciepłowniom powyżej 1 MW, w warunkach określanych jako "zagrożenie bezpieczeństwa dostaw ciepła", uzyskać do 120 dni odstępstwo od norm emisji spalin. Warunki zagrożenia to brak węgla o niskiej zawartości siarki lub zakłócenia w dostawach substancji używanych w instalacjach redukcji emisji tlenków azotu. 

Czytaj też: Ważne zmiany w ruchu drogowym dla pieszych i kierowców. Uwaga, mogą posypać się mandaty

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy