Reklama
Pogoda
Warszawa

Zmień miejscowość

Zlokalizuj mnie

Popularne miejscowości

 • Białystok, Lubelskie
 • Bielsko-Biała, Śląskie
 • Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie
 • Gdańsk, Pomorskie
 • Gorzów Wlk., Lubuskie
 • Katowice, Śląskie
 • Kielce, Świętokrzyskie
 • Kraków, Małopolskie
 • Lublin, Lubelskie
 • Łódź, Łódzkie
 • Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie
 • Opole, Opolskie
 • Poznań, Wielkopolskie
 • Rzeszów, Podkarpackie
 • Szczecin, Zachodnio-Pomorskie
 • Toruń, Kujawsko-Pomorskie
 • Warszawa, Mazowieckie
 • Wrocław, Dolnośląskie
 • Zakopane, Małopolskie
 • Zielona Góra, Lubuskie

Coraz starsi Polacy. Jedna piąta jest już po tym jubileuszu

Najnowsze dane z Narodowego Spisu Powszechnego sugerują, że populacja Polski ulega zmniejszeniu, na dodatek średni wiek osoby w polskim w społeczeństwie wzrósł o cztery lata. Te zmiany zauważył rząd, który planuje opracowanie nowych strategii dotyczących polityki senioralnej.

Z nowych badań wynika, że społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. GUS wyliczył, że dziadków jest już statystycznie o wiele więcej niż wnuczków
Z nowych badań wynika, że społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. GUS wyliczył, że dziadków jest już statystycznie o wiele więcej niż wnuczków/123RF/PICSEL

Ostatni Narodowy Spis Powszechny odbył się w 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe wnioski dotyczące populacji Polski i średniego wieku mieszkańca naszego kraju. Populacja naszego kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat spadła o 476 tysięcy osób. Zaszły też zmiany w strukturze wieku.

Obecnie mediana wieku wynosi 42 lata. Świadczy to o tym, że społeczeństwo postarzało się średnio o cztery lata, przy czym mieszkańcy obszarów miejskich są przeciętnie o ponad trzy lata starsi niż mieszkańcy obszarów wiejskich. Polska zatem zaczyna stawać przed poważnymi wyzwaniami demograficznymi, takimi jak rosnąca liczba osób w wieku emerytalnym i najniższy od wielu lat wskaźnik urodzeń.

Polska starzeje się wraz z całą Europą

Badania Eurostatu pokazują, że Europa się starzeje. A Polska jest na czele państw, w których ten proces następuje. W Unii Europejskiej zmiana mediany wieku w latach 2012-2011 wynosiła 2,5 roku. Natomiast w Polsce było to 3,5 roku. Eurostat przewiduje, że w Polsce mediana wieku w 2100 roku będzie wynosiła 50,4 lat. Dla porównania - w 2022 roku była ona równa 42 lata.

Od lat obserwuje się malejący odsetek dzieci i młodzieży, a także starzenie się ludności w wieku produkcyjnym. GUS wskazuje podstawową przyczynę tej sytuacji: to niska dzietność, niegwarantująca prostej zastępowalności pokoleń, co pogłębia proces starzenia się polskiego społeczeństwa.

W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego można przeczytać o wzroście współczynnika obciążenia. Powodem są zmiany w ekonomicznych grupach wieku. W 2021 roku na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym przypadało 69 osób w wieku nieprodukcyjnym. W porównaniu z 2011 roku jest to wzrost o ookoło 14 osób. 

GUS dodaje też, że we wszystkich województwach wskaźnik dla wieku produkcyjnego jest wyższy niż wskaźnik dla wieku przedprodukcyjnego. To zjawisko najwyraźniej dostrzegalne jest w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Różnica wskaźników wynosi tam odpowiednio 42 do 29 i 43 do 30. Raport podkreśla, że na rynek pracy będzie wchodziła mniejsza liczba ludności.

GUS: Liczba dziadków przerosła liczbę wnuczków

Niska dzietność w Polsce wpływa niekorzystnie na sytuację demograficzną. Stale maleje współczynnik urodzeń i rośnie długość życia. W 2011 roku w Polsce na 100 wnuczków przypadało 90 dziadków

Według danych w 2021 roku liczba ta wzrosła do 119 dziadków na 100 wnuczków we wszystkich województwach.

W związku z danymi z Głównego Urzędu Statystycznego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że rząd zajmie się przygotowaniem nowego programu polityki senioralnej.

Klaudia Katarzyńska

Czytaj więcej: 

Marcinkiewicz: Kaczyński wrócił do rządu, żeby "zmniejszyć" Morawieckiego/RMF24.pl/RMF
INTERIA.PL

Zobacz także