Reklama

Reklama

Co z państwową komisją ds. pedofilii? Nie ma ani jednego kandydata

Nadal nie powołano członków państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Choć ustawa obowiązuje od dwóch miesięcy, do Sejmu i Senatu nie wpłynęły żadne kandydatury. Członków komisji dotąd nie powołali też premier, prezydent i rzecznik praw dziecka.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września tego roku. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. Na jego przygotowanie pozostało więc niespełna 10 miesięcy.

Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.

Zgodnie z przepisami, komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech - powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego - powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Reklama

Nie wpłynęły kandydatury do komisji

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało w piątek, że do Kancelarii Sejmu, jak dotąd, nie wpłynęły kandydatury do komisji. Również dział prasowy Senatu napisał, że do izby wyższej nie wpłynęły żadne kandydatury. Jak poinformowano, do wyłonienia przedstawiciela Senatu konieczne jest najpierw wprowadzenie zmian w regulaminie izby.

"Od decyzji marszałka Senatu (również jako jednego z ewentualnych wnioskodawców) zależy, w jakim trybie i terminie zostaną zaproponowane odpowiednie zmiany" - zaznaczono.

Kancelaria Prezydenta RP wskazała, że "na dzień udzielenia odpowiedzi (5 grudnia) członek Komisji nie został powołany". Jednocześnie zwróciła uwagę, że ustawa "nie zakreśla dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu na powołanie członka wyżej wymienionej komisji".

Z kolei Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier "wskaże jednego kandydata w czasie, gdy pozostałe podmioty przedstawią swoich kandydatów na członków komisji".

Dotychczas członka komisji nie powołał także Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Biuro RPD poinformowało, że "konsultacje i rozmowy jeszcze trwają".

Kto może zgłaszać kandydatów?

W ustawie wśród podmiotów, które mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji, wskazano: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów, Naczelną Izbę Lekarską, Krajową Izbę Psychologów i organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej dwa lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej.

Przy czym kandydatów na członków komisji powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Z kolei kandydatów na członka komisji powoływanego przez Senat może zgłaszać także marszałek Senatu lub co najmniej siedmiu senatorów.

W skład komisji może zostać powołana osoba, która m.in. ma wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne lub psychologiczne oraz "cieszy się nieposzlakowaną opinią". W komisji nie mogą zasiadać m.in. posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego i osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Czym ma się zajmować komisja?

Do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.

Chodzi o zaniedbania i zaniechania organów państwa, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych oraz osób prywatnych. Zadaniem komisji będzie również prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy