Reklama

Reklama

Co z "500 plus", gdy rodzic mieszka za granicą?

Warunkiem przyznania świadczenia "500 plus" jest zamieszkiwanie w Polsce - przypomina resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą.

W odpowiedzi na liczne pytania rodziców zameldowanych w Polsce, ale mieszkających za granicą, MRPiPS opublikowało komunikat, w którym przypomina, że świadczenie "500 plus" przysługuje tylko osobom mieszkającym w Polsce.

"Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości, w tym zakresie nic się nie zmieniło od 1 lipca. Przypominam więc, że w przypadku zamieszkiwania całej rodziny na terytorium innego państwa - w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, również świadczenia wychowawczego '500 plus' - ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa" - wyjaśnia szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.

Reklama

Jeżeli więc rodzice z dziećmi zamieszkują na terytorium jednego z państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. Niemiec, Norwegii lub Szwajcarii, przyznanie wszystkich świadczeń rodzinnych powinno odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania - tym samym nie przysługują im świadczenia z Polski.

Wyjątek

Wyjątkiem jest sytuacja, w której jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii. Wówczas prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rodzic nie może jednak pobierać podobnych świadczeń na te same dzieci w innym kraju.

Ministerstwo zaznacza, że osoby, które we wniosku o świadczenie wpiszą nieprawdziwe informacje, np. nie poinformują, że mieszkają poza granicami Polski, muszą liczyć się z tym, że świadczenie może zostać uznane za nienależnie pobrane. Podlega to egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Świadczenie na każde dziecko

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Każdy, kto chce złożyć wniosek o "500 plus" online, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej - papierowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy