Reklama

Reklama

CKE opublikowała przykładowe pytania na egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek przykładowe arkusze z pytaniami na egzamin ósmoklasisty. To nowy egzamin, który ma sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową.

Po raz pierwszy taki egzamin będą zdawać obecni uczniowie klas siódmych. Koniec ich nauki w szkole podstawowej wypadnie w 2019 r.

CKE opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i z języków obcych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego).

Zapoznanie uczniów z formułą

"Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają służyć przede wszystkim zapoznaniu uczniów z formułą arkusza egzaminacyjnego, który będzie obowiązywał na egzaminie ósmoklasisty od 2019 r." - zaznaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Reklama

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej uczniowie będą pisać egzamin, który będzie obejmował trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów - polski, matematykę i język obcy - oraz egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii). Egzamin będzie przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.

Wpływ na przyszłość ucznia

Przystąpienie do egzaminu będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.

W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 - jak wynika z ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe - na egzaminie będą tylko przedmioty obowiązkowe, a egzamin z przedmiotu dodatkowego po raz pierwszy zostanie przeprowadzony dopiero w roku szkolnym 2021/2022. Wówczas to ósmą klasę kończyć będą uczniowie, którzy będą mieli za sobą pełny cykl nauczania w klasach IV-VIII zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne możesz znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Reklama

Reklama

Reklama