Reklama

​CBOS: Wyraźnie pogorszyły się oceny sytuacji politycznej w Polsce

W ciągu miesiąca o 10 pkt. proc. pogorszyły się oceny sytuacji politycznej w Polsce; 49 proc. badanych uważa obecnie, że jest ona zła. Tyle samo jest zdania, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

Jak napisano w raporcie z badania, w ciągu ostatniego miesiąca nastąpiły niejednoznaczne zmiany w nastrojach społecznych.

Według ośrodka, w ocenach ogólnej sytuacji w kraju nieco zwiększył się krytycyzm. Prawie połowa ankietowanych (49 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. W porównaniu z grudniem 2016 r. grupa ta zwiększyła się o 3 pkt. proc. Jednocześnie o 2 pkt. proc. zmniejszył się odsetek tych, którzy uważają, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku - uważa tak obecnie nieco ponad jedna trzecia badanych (34 proc.). Niemal co szósty badany nie ma zdania (spadek o 1 pkt proc.).

Reklama

Z badania wynika, że niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju są głównie respondenci o orientacji lewicowej (73 proc. odpowiedzi negatywnych) oraz niepraktykujący religijnie (65 proc.). Krytyczne opinie częściej niż inni wyrażają również badani, którzy źle oceniają swoją sytuację materialną (63 proc.), a także ci o najwyższych dochodach per capita (63 proc.). Często są to ludzie żyjący w miastach liczących 20-100 tys. mieszkańców (59 proc.), z wyższym wykształceniem (57 proc.), prywatni przedsiębiorcy (70 proc.) i pracownicy średniego szczebla (59 proc.).

Zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce zdecydowanie przeważa nad niezadowoleniem wyłącznie wśród zwolenników PiS. Ci, którzy chcą głosować na PO, Nowoczesną oraz ruch Kukiz’15, podobnie jak osoby niezdecydowane, jak i niezamierzające głosować najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym wyborcy PO i Nowoczesnej są w swoich ocenach zdecydowanie bardziej krytyczni niż pozostali - zauważa CBOS.

O 10 pkt. proc. w ciągu miesiąca wzrósł odsetek osób, które negatywnie oceniają sytuację polityczną w kraju. Obecnie takie zdanie wyraża prawie połowa badanych (49 proc.). 15 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra (spadek o 4 pkt. proc.), a prawie jedna trzecia (32 proc.) - że przeciętna (spadek o 4 pkt. proc.).

"Styczniowe nastroje społeczne wskazują na znaczne załamanie ocen sytuacji politycznej w kraju. Równie wysoki jak obecnie odsetek osób krytycznie postrzegających polską scenę polityczną notowaliśmy poprzednio we wrześniu 2015 roku, a więc tuż przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Również oceny ogólnej sytuacji w Polsce są obecnie nieco gorsze niż w ostatnich kilku miesiącach. To pogorszenie nastrojów społecznych koresponduje ze spadkiem notowań Sejmu, co niewątpliwie należy wiązać z kryzysem parlamentarnym, który zdominował scenę polityczną na przełomie starego i nowego roku i - jak się okazuje - znacząco wpłynął na jej odbiór" - oceniono w raporcie CBOS.

W porównaniu z grudniem 2016 r. minimalnie poprawiły się oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Jest ona dobra zdaniem jednej trzecie uczestników sondażu (33 proc., wzrost o 2 pkt. proc.). Co piąty badany (21 proc.) ocenił, że jest ona zła (spadek o 2 pkt. proc.), a dwóch na pięciu (40 proc.) - że jest ona przeciętna (spadek o 1 pkt proc.).

Niemal sześciu na dziesięciu ankietowanych (59 proc.) uważa, że w ich rodzinach żyje się dobrze; to o 2 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem. Nie zmienił się odsetek tych, których zdaniem poziom życia ich rodziny jest przeciętny - taką opcję wybrało 36 proc. Co dwudziesty badany (5 proc.) ocenił, że w jego rodzinie żyje się źle (spadek o 2 pkt. proc.).

Oceny materialnych warunków życia gospodarstw domowych - jak zauważa CBOS - nie zmieniły się znacząco. Nadal ponad połowa badanych (56 proc.) uważa, że są one dobre (spadek o 2 pkt. proc.), 38 proc. - że jest ona przeciętna (wzrost o 3 pkt. proc.), zaś 6 proc. - że jest ona zła (spadek o 1 pkt proc.).

Wciąż prawie dwie trzecie ankietowanych (65 proc.) uważa, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra; to o 1 pkt proc. więcej niż w grudniu 2016 r. Zdaniem ponad jednej czwartej badanych (27 proc.) sytuacja w miejscu zatrudnienia jest przeciętna (wzrost o 4 pkt. proc.), zaś według 7 proc. respondentów - jest ona zła (spadek o 4 pkt. proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7-15 stycznia 2017 r. na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy