Reklama

Reklama

​CBOS: Większość Polaków odczuwała zadowolenie z minionego roku

Większość Polaków (60 proc.) często lub bardzo często odczuwało zadowolenie, że w minionym roku coś im się udało, 58 proc. - pewność, że wszystko układa się dobrze; dumę z własnych osiągnięć odczuwało 54 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

50 proc. ankietowanych wielokrotnie w 2015 roku było czymś szczególnie zaciekawionych, podekscytowanych.

Według CBOS, emocje negatywne towarzyszyły respondentom rzadziej niż pozytywne. W ubiegłym roku najczęściej odczuwanymi negatywnymi stanami emocjonalnymi były: zdenerwowanie, rozdrażnienie oraz poczucie lekceważenia przez władzę (odpowiednio 42 proc. i 40 proc. badanych doświadczyło tych emocji wielokrotnie).

29 proc. ankietowanych często lub bardzo często w roku 2015 odczuwało zniechęcenie, znużenie, a co czwarty wielokrotnie doświadczył bezradności (25 proc.). 21 proc. badanych często lub bardzo często w minionym rok doznawało uczucia wściekłości, a 15 proc. odczuwało stany depresyjne. Sporadycznie respondenci mówili o myślach samobójczych (1 proc.).

Reklama

W porównaniu z poprzednim pomiarem - podkreśla CBOS - zwiększyły się odsetki badanych deklarujących częste odczuwanie wszystkich pozytywnych stanów emocjonalnych uwzględnionych w sondażu. Zarazem zmniejszyły się odsetki tych, którzy wielokrotnie doświadczali takich negatywnych odczuć, jak: zdenerwowanie, rozdrażnienie (spadek o 5 punktów procentowych), bezradność (o 6 punktów proc.), stany depresyjne (o 4 punkty proc.), zniechęcenie, znużenie (o 3 punkty proc.).

Spośród negatywnych stanów emocjonalnych wzrósł jedynie odsetek respondentów, którzy wielokrotnie czuli się lekceważeni przez władzę (o 5 punktów proc.), natomiast pozostałe negatywne odczucia doświadczane były porównywalnie często jak w 2014 roku.

Jak podkreśla CBOS, w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat samopoczucie Polaków wyraźnie się poprawiło. W tym czasie wzrósł odsetek badanych często lub bardzo często doświadczających takich pozytywnych emocji, jak: zadowolenie, że coś się udało, pewność, że wszystko w ich życiu układa się dobrze, duma z własnych osiągnięć.

Jednocześnie w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wyraźnie zmalał odsetek ankietowanych wielokrotnie doświadczających zdenerwowania, rozdrażnienia, a także zniechęcenia, znużenia oraz wściekłości. Wyraźny trend spadkowy nie jest natomiast zauważalny w przypadku poczucia lekceważenia przez władzę czy uczucia bezradności.

Według CBOS, w charakterystykach nastrojów środowiskowych przeważają określenia negatywne. Respondenci najczęściej uważają, że w ich otoczeniu dominuje lęk, obawa, co przyniesie przyszłość, niepewność jutra (38 proc., wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do roku 2014).

Porównywalne grupy badanych dostrzegają w swoim otoczeniu przede wszystkim ogólnie niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę (14 proc., spadek o 3 punkty proc.) oraz apatię, rezygnację, pogodzenie z losem (13 proc., spadek o 6 punktów proc.).

Trzech na dziesięciu ankietowanych pozytywnie ocenia nastrój panujący w ich środowisku. Prawie jedna piąta (19 proc.) dostrzega w nim przede wszystkim pewne odprężenie i zadowolenie, a co dziewiąty (11 proc., wzrost o 5 punktów proc.) ogólne odprężenie i zadowolenie, wiarę, że będzie lepiej.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 3-10 grudnia 2015 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy