Reklama

CBOS: Polacy zadowoleni z sytuacji gospodarczej kraju

Sytuacja gospodarcza kraju, poziom życia badanych Polaków i ich rodzin oraz ich sytuacja w pracy oceniane są pozytywnie; sytuacja polityczna - negatywnie - to wnioski z comiesięcznych badań nastrojów społecznych w 2019 r. przeprowadzanych przez CBOS.

Oceny sytuacji politycznej w kraju na podstawie badań CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" realizowanych od stycznia do grudnia 2019 roku nieco się różniły, jednak niezmiennie w każdym miesiącu ich średnie przyjmowały wartości ujemne, co oznacza przewagę siły ocen negatywnych nad pozytywnymi. Jak wskazuje jednak autorka opracowania syntetycznego Barbara Badora, nastroje poprawiły się w czerwcu, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także w listopadzie, po wyborach do Sejmu i Senatu. Ponadto w listopadzie wartość tego wskaźnika była najwyższa w 2019 roku.

W opracowaniu CBOS zauważono również, że prognozowane nastroje były wyższe niż faktyczne oceny sytuacji bieżącej przez badanych.

Reklama

Średnie oceny sytuacji gospodarczej były z kolei dość stabilne i przez cały rok przybierały wartości dodatnie. Statystyczny wzrost średniej nastąpił w marcu, ale opadł ponownie w kwietniu. Z kolei w lipcu nastąpił spadek, którego poprawa przyszła już w sierpniu. Ogólnie w 2019 roku panowało raczej przekonanie, że w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawi, niż że się pogorszy.

Pozytywna ocena poziomu życia

Poziom życia badanych i ich rodzin pozostawał w ocenach stabilny i wyraźnie pozytywny. Zauważalna jest jednak tendencja, że w okresie wiosenno-letnim, czyli od kwietnia do września ich średnie były wyższe niż w pierwszym i czwartym kwartale.

Prognozy tego wskaźnika były w perspektywie roku niższe niż faktyczne średnie oceny sytuacji bieżącej. Należy jednak pamiętać - wskazano w opracowaniu - że punktem odniesienia dla nich jest relatywnie wysoko oceniany stan aktualny. Prognozy w tym wymiarze były dość stabilne, z wyjątkiem dwóch miesięcy - w marcu odnotowano znaczący, ale krótkotrwały wzrost optymizmu co do tego, jak badanym i ich rodzinom będzie się żyło za rok, natomiast w grudniu nastąpił wyraźny jego spadek.

W kwestii oceny sytuacji w pracy średnia ocena respondentów przez cały miniony rok utrzymywała się na zbliżonym, dosyć wysokim poziomie - różnice średnich ocen są nieistotne statystycznie. Podobnie było z prognozami, choć średnie wartości tego wskaźnika są znacznie niższe od średnich ocen sytuacji bieżącej, ale - wskazano - punktem odniesienia dla nich jest pozytywna ocena statusu aktualnego.

Barbara Badora wskazała, że podobnie jak w poprzednich latach, także w 2019 r. lepsze oceny otrzymała sfera prywatna niż publiczna. Przez cały poprzedni rok respondenci pozytywnie oceniali swój poziom życia, sytuację w pracy i sytuację gospodarczą. Negatywnie natomiast postrzegali sytuację polityczną. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy