Reklama

​CBOS: Polacy najczęściej lubią Czechów, Słowaków i Włochów

Czesi, Słowacy, Włosi, Węgrzy i Amerykanie to według sondażu CBOS nacje najbardziej lubiane przez Polaków. Niechęć budzą najczęściej Arabowie, Romowie, Turcy, Rosjanie i Rumuni.

Centrum Badania Opinii Społecznej, które pytało o nastawienie do 25 narodów i grup etnicznych, stwierdziło, że ponad dwie piąte ankietowanych przychylnie odnosi się do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Japończyków, Niemców, Greków i Litwinów. Ponad jedna trzecia deklaruje sympatię wobec Białorusinów, Chińczyków, Estończyków, Żydów, Ukraińców i Wietnamczyków.

Czechów darzy sympatią 59 proc. respondentów, niechęć deklaruje 10 proc. a obojętność co czwarty pytany. Sympatię do Słowaków deklaruje 57 proc., niechęć 10 proc., a obojętność 24 proc. ankietowanych. Również Włosi budzą sympatię 57 proc. i niechęć jednego na dziesięciu pytanych przez CBOS, 26 proc. deklaruje obojętność. Amerykanie cieszą się sympatią 54 proc. badanych, budzą niechęć u 13 proc., 27 proc. pozostaje obojętnych. Węgrów lubi 54 proc., niechęć do nich deklaruje 12 proc., a obojętność wobec nich deklaruje 26 proc. ankietowanych. 51 proc. deklaruje sympatię do Anglików, 16 proc. niechęć, a 27 proc. obojętność.

Reklama

Równo połowa respondentów darzy sympatią Holendrów, niechęć wobec nich deklaruje 12 proc., a 27 proc. - obojętność. Do sympatii wobec Niemców przyznaje się niespełna połowa - 46 proc., a niechęć ponad jedna piąta - 22 proc. - ankietowanych. Ukraińców lubi 36 proc., a niechęć wobec nich żywi 32 proc. pytanych, co czwartemu ankietowanemu - 26 proc. - Ukraińcy są obojętni.

Wobec pięciu nacji uwzględnionych w sondażu przeważa niechęć. Wobec Arabów deklaruje ją 59 proc., podczas gdy sympatię - 16 proc. ankietowanych, 17 proc. wyraża obojętność. Co drugi badany - 50 proc. - deklaruje niechęć wobec Romów (Cyganów), a co piąty - 21 proc. - sympatię. Blisko jedna czwarta (23 proc.) deklaruje obojętność. W przypadku Turków niechęć wyraża ponad dwie piąte - 42 proc. - a sympatię niespełna jedna czwarta - 23 proc. - respondentów. Wobec Rosjan niechęć deklaruje 38 proc., a sympatię 31 proc. badanych. Rumuni budzą niechęć 35 proc., a sympatię 28 proc. uczestników sondażu.

W 2017 r. CBOS odnotowało poprawę nastawienia do wszystkich nacji uwzględnionych w sondażu w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych. Największe zmiany in plus zarejestrowane w ciągu ostatniego roku zaszły w stosunku do Romów, Rumunów i Żydów. Odsetki deklarujących sympatię do Czechów, Słowaków, Białorusinów i Niemców są najwyższe od 1993 r., od kiedy CBOS monitoruje nastawienie do innych narodów. W nastawieniu do wszystkich sąsiadów z wyjątkiem Rosjan sympatia przeważa nad niechęcią.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" CBOS przeprowadziło między 7 a 15 stycznia na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1045 osób.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama