Reklama

Reklama

​CBOS: Polacy chcą ograniczenia kadencji władz samorządowych

51 proc. badanych opowiada się za wprowadzeniem ograniczenia liczby kadencji do dwóch dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 40 proc. jest temu przeciwnych, 9 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z przeprowadzonego w lutym sondażu CBOS. Dużo bardziej podzielone są zdania Polaków w kwestii momentu, od którego takie zmiany miałyby obowiązywać - dodaje CBOS.

Zdaniem 21 proc. badanych ograniczenie kadencji do dwóch lat to "zdecydowanie dobry pomysł", według 30 proc. - "raczej dobry pomysł"; 16 proc. ocenia, że to "zdecydowanie zły pomysł", a 24 proc. - że "raczej zły". 9 proc. ankietowanych przez CBOS nie miało w tej sprawie zdania.

Według CBOS, pomysł ograniczenia do dwóch kadencji pełnienia urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta zyskuje stosunkowo duże poparcie wśród ludzi młodych, mieszkańców miast od 100 tys. do 500 tys. ludności oraz osób żyjących na wsi, a biorąc pod uwagę wykształcenie - wśród respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Reklama

Z kolei sprzeciw wobec tego pomysłu częściej niż pozostali wyrażają ankietowani w wieku 35-44 lata, mieszkańcy największych miast, ankietowani z wykształceniem średnim i wyższym, z gospodarstw domowych o miesięcznych dochodach na osobę wynoszących co najmniej 1400 zł.

CBOS podkreśla, że stosunek do proponowanych zmian w największym stopniu zależy jednak od poglądów i preferencji politycznych. Wyraźnie częściej niż pozostali popierają je respondenci identyfikujący się z prawicą; z dezaprobatą odnosi się do tego pomysłu większość badanych o poglądach lewicowych, a w elektoratach największych partii politycznych - prawie dwie trzecie sympatyków PO (64 proc.).

CBOS spytał też ankietowanych, czy ograniczenie do dwóch kadencji powinno dotyczyć osób obecnie pełniących te funkcje, czy też powinno objąć dopiero wójtów, burmistrzów i prezydentów wybranych w najbliższych wyborach samorządowych.

Zdaniem 57 proc. badanych ograniczenie powinno dotyczyć tylko władz, które dopiero zostaną wybrane; 29 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 14 proc. stwierdziło, że trudno im powiedzieć.

"Opinie w tej sprawie bardzo wyraźnie różnicuje stosunek do samej propozycji ograniczenia liczby kadencji władz wykonawczych w samorządach. Zdecydowana większość (72 proc.) badanych, którzy sprzeciwiają się temu pomysłowi uważa, że zmiany te powinny dotyczyć dopiero nowych władz, wybranych w najbliższych wyborach samorządowych. Z kolei opinie ankietowanych popierających wprowadzenie ograniczenia liczby kadencji są podzielone" - wskazuje CBOS.

Ankietowani byli też pytani, czy popierają propozycję, by wraz z ograniczeniem liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (do dwóch) wydłużyć czas jej trwania z czterech do pięciu lat.

Zdecydowanie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 9 proc. badanych, 34 proc. - było "raczej za"; 12 proc. uważa ten pomysł za zdecydowanie zły, a 28 proc. za "raczej" zły. 17 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie CBOS przeprowadzono 2-9 lutego 2017 roku metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI), na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy